<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">
D Verzekeren Brainstorm v1

Vernieuwde publicatie MVO-Register

05 juni 2023
Thomas van Bergen
Case

Bij TJIP is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een integrale en vanzelfsprekende pijler van onze bedrijfsvoering. Dit weerspiegelt zich in duurzame, langdurige relaties met onze klanten, leveranciers en partners, en in ons streven naar goed werkgeverschap. Wil je weten hoe we MVO bij TJIP in de praktijk brengen en hoe we onze MVO-prestaties zichtbaar maken? Lees dan verder. 

We zijn trots om te melden dat we onderdeel zijn van het MVO-Register. Dit register geeft een transparant beeld van ons MVO-programma. FIRA, de organisatie die ons controleert op MVO, zorgt ervoor dat we voldoen aan de vereisten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast evalueren we jaarlijks ons beleid en de effectiviteit ervan, en sturen we bij waar nodig. Zo zorgen we ervoor dat onze MVO-praktijken voortdurend afgestemd zijn op de veranderende omstandigheden in zowel onze bedrijfsvoering als onze omgeving. 

Ons harde werk heeft ons niet alleen een MVO-certificering opgeleverd, maar ook een nieuwe score van drie sterren (op een schaal van 1 tot 5) van FIRA. Het volledige rapport is te vinden op de website van het MVO-Register. 

Bij TJIP maken we een aantal beloftes waar. Wij: 

  • Nemen verantwoordelijkheid: we zijn aansprakelijk voor de impact van onze activiteiten op de gemeenschap, de economie en de omgeving; 
  • Zijn transparant: we zijn open over onze besluiten en activiteiten die impact hebben op de gemeenschap en de omgeving; 
  • Tonen ethisch gedrag: we gedragen ons te allen tijde ethisch; 
  • Respecteren belanghebbenden: we luisteren naar, houden rekening met en reageren op de belangen van onze belanghebbenden; 
  • Leven de wet na: we respecteren de geldende wet- en regelgeving; 
  • Respecteren internationale gedragsnormen: we respecteren internationale gedragsnormen in combinatie met respect voor de wet- en regelgeving; 
  • Respecteren de rechten van de mens: we respecteren de rechten van de mens en erkennen de belangrijkheid en alomvattendheid daarvan. 

Ons voortdurende streven naar verbetering en innovatie heeft ons geholpen deze MVO-certificering te behalen. Maar we blijven vooruitkijken. We zijn altijd op zoek naar manieren om nog duurzamer en maatschappelijk verantwoorder te zijn. 

Wil je meer weten over onze MVO-praktijken bij TJIP of heb je ideeën over hoe we dit nog beter kunnen doen? Neem dan contact op met je TJIP-vertegenwoordiger, of stuur een e-mail naar onze MVO-coördinator, Maarten de Jonge, op m.dejonge@tjip.com. 

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief