<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Met vlag en wimpel geslaagd voor SOC2 

26 mei 2021
Rogier Tolboom
Case

TJIP beschikt sinds kort over een SOC2 type 2-verklaring. Met deze SOC2-verklaring bieden we klanten nog meer zekerheid over de werking van de beheersmaatregelen bij de levering van het TJIP Smart Platform.  

SOC staat voor System and Organization Controls, gedefinieerd door het American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), en biedt een sterk gestandaardiseerd kader voor de inrichting van processen en beheersmaatregelen rondom de onderwerpen:  

  • Security (beveiliging)
  • Availability (beschikbaarheid)
  • Confidentiality(vertrouwelijkheid)
  • ProcessingIntegrity(integere gegevensverwerking) 
  • Privacy (geheimhouding)

Omdat de druk op financiële instellingen om in control te zijn nog steeds groter wordt, is een SOC2-verklaring voor bedrijven als TJIP steeds meer een manier om zich te onderscheiden van andere partijen.  

Om een SOC2 type 2-verklaring te verkrijgen moeten enerzijds allerhande maatregelen worden getroffen en anderzijds worden aangetoond dat de maatregelen effectief zijn gebleken over een periode van minimaal zes maanden. 

Deze periode hebben we onlangs afgerond en wzijn trots dat TJIP op alle getoetste onderwerpen met vlag en wimpel is geslaagd. Dit bevestigd voor onze klanten dat ze bij ons aan het juiste adres zijn en voor potentiële klanten is dit een extra argument om uiteindelijk te kiezen voor TJIP.  

Wilt u meer weten over wat we hebben gedaan om deze certificering binnen te halen en wat dat voor u als (potentiële) klant betekent? Neem dan contact op met uw contactpersoon of stuur een e-mail naar Rogier Tolboom, Sales Director via r.tolboom@tjip.com 

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief