<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Verslag: TJIP over ‘Voice Assistance’ in BNR Zakendoen

13 november 2018
Hesly Bentvelsen
Case

Nederlandse werknemers lijken niet goed te kunnen bedenken hoe ze spraaktechnologie (systemen te vergelijken met Siri, Alexa of Google Assistent) op de werkvloer kunnen inzetten. 43,1 % van de Nederlanders heeft geen idee of zijn bedrijf ooit gebruik gaat maken van Voice-robots en 30,7 % meent dat dergelijke technologie in zijn bedrijfstak zelfs nooit gebruikt zal gaan worden.

Dit blijkt uit onderzoek van PanelWizard dat werd uitgevoerd in opdracht van TJIP, The Platform Engineers uit Delft. Christian van Kooten was dinsdag 6 november te gast in het radioprogramma BNR Zakendoen om het te hebben over de uitkomsten van dit onderzoek.

En de uitkomsten bleken opvallend: Maar liefst 30,7 % van de ondervraagde werknemers zegt nooit een voice-assistant te gaan gebruiken op de werkvloer. Waarom dat zo is, is nog niet helemaal duidelijk, zegt Christian van Kooten, Director Business Development bij TJIP. Eén van de bezwaren die worden genoemd is de geluidsoverlast. De vraag is of dit nu echt de reden is dat de technologie niet breder gedragen wordt, of dat het komt omdat men gewoon (nog) niet goed weet wat de mogelijkheden zijn. Van Kooten ziet namelijk wel al veel concrete toepassingen van spraaktechnologie. Hij verwacht dan ook dat we de Voice Assistant binnen twee jaar meer terug gaan zien op de werkvloer.

Van Kooten benadrukt ook de aanleiding voor het onderzoek. Volgens hem is het de taak en verantwoordelijkheid van technologiebedrijven om voorop te lopen in de markt als het gaat om nieuwe ontwikkelingen en innovaties. “Wij proberen als Tech-bedrijf een educatieve rol te vervullen binnen de financiële dienstverlening om bewustwording te creëren over de mogelijke impact van dit soort ontwikkelingen en innovaties op mens, maatschappij en industrie”, aldus Van Kooten. Hij stelt vervolgens dat het bedrijfsleven nu aan zet is. 

Met de overtuiging dat technologiebedrijven de kar moeten trekken als het gaat om innovatie is TJIP eerder dit jaar gestart met de uitrol van een platform waar kennis en techniek elkaar tegenkomen en vanuit waar we met klanten, partners of zelfs concurrenten aan tafel gaan om dit soort thema’s een podium te geven. Te noemen het Innovation Lab. Centraal in het Lab staan kennisdeling (in de breedste zin van het woord), experimenteren met nieuwe ideeën en technologieën en het vinden van nieuwe businesscases die een positieve bijdragen kunnen leveren aan het bedrijfsleven. Dit onderzoek is één van de vele uitkomsten van het Innovation Lab.

Bezoek het Innovation Lab

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief