<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Vooruitblik 2018 - De kracht van innovatie

19 december 2017
Maarten de Jonge
Case

Over de kracht van innovatie

Congresorganisatie IRR sprak met Wessel Heikens over innovatie, zijn mening over de belofte van blockchain technologie en zijn advies aan de sector.

Welke belangrijkste ontwikkelingen verwacht TJIP op het gebied van innovatie en wat zijn hierbij de grootste uitdagingen?

"TJIP ziet veel potentie in een reeks opwindende technologieën die de digitale bedrijfsactiviteiten nog meer zullen gaan ondersteunen aankomend jaar. Mocht een van deze technologieën daadwerkelijk doorzetten, dan zullen bedrijven moeten investeren in de juiste digitale architecturen om deze ontwikkelingen te stimuleren.

De onderwerpen Artificial Intelligence, Machine Learning, IofT en Blockchain zullen aankomend jaar een nóg grotere rol gaan spelen in het bedrijfsleven. Ondanks dat het geen nieuwe technologieën zijn, leveren ze boeiende en complementaire resultaten op. Voorheen hebben we er enigszins geïsoleerd over gesproken, maar in toenemende mate zien we hoe deze technologieën gezamenlijk de potentie hebben om disruptieve resultaten op te leveren. Aankomend jaar verwachten wij dat er op bovenstaande gebieden grote zichtbare stappen gemaakt zullen worden."

Welke rol heeft blockchain technologie komend jaar binnen de banken- en hypothekenmarkt en wat is er nodig voor een succesvolle implementatie?

"De laatste tijd is er veel te doen rondom Blockchain, een voor vele onbekende technologie met de potentie de nu gebruikte handels-, verzekerings-, en betalingssystemen ingrijpend te veranderen. Het unieke aan deze technologie is het decentraliseren van bestaande processen. Of daar Blockchain technologie voor nodig is blijft de vraag. Maar mocht dat wel zo zijn, dan verwachten we vooral blockchainprojecten die het werk van controlerende instanties zullen vergemakkelijken. Blockchain technologie kan bijvoorbeeld bijdragen aan het realiseren van compliance bij banken. Als een bank alle transacties 'logt' in een dergelijke omgeving, kan deze ook afdwingen dat die transacties aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoen.

Daarnaast zou Blockchain een rol kunnen spelen in de boekhouding bij aandelenhandel. Aandelen zouden onderdeel kunnen zijn van een Blockchain netwerk. Iedereen in het systeem heeft dan direct inzicht in transacties en dat komt de transparantie in handel ten goede.

Het Blockchain concept heeft tevens de potentie om de belofte van IoT waar te maken. Wij geloven dat in het komende jaar IoT beter begrepen kan gaan worden door Blockchain achtige netwerken, aangezien IoT een peer-to-peer-mechanisme nodig heeft om praktisch en uitvoerbaar te zijn. In de wereld van IoT genereer je miljoenen kleine transacties die zijn verzameld uit een gedistribueerde set sensoren. Het is niet haalbaar om deze systemen te gebruiken met behulp van een gecentraliseerd transactiemodel, omdat het te traag, duur en exclusief is. Blockchain zou hierin aankomend jaar een verbindende rol kunnen spelen en deze technologie een stap verder kunnen brengen."

Wanneer we het hebben over succesvolle implementatie moet je als bedrijf na gaan of de organisatie behoefte heeft aan een Blockchain implementatie en op welke gebieden de technologie dan van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Een mooi model om dit na te gaan is via het 'Blockchain Decision Path' zoals hieronder weergegeven:


Blockchain Decision Path TJIP-1

Welke adviezen geeft TJIP de sector mee?

Het belangrijkste advies dat wij mee kunnen geven aan de sector is om open te staan voor nieuwe technologieën en op zoek te gaan naar manieren waarop deze technologieën eventueel een bijdrage kunnen leveren aan de huidige bedrijfsvoering. Hierin is 'samenwerking' een keyword aangezien veel organisaties zelf vaak niet in staat zijn grote innovatieslagen te maken. Samenwerken met branchegenoten of zelfs concurrenten kan voor nieuwe inzichten zorgen en tevens zijn sommige technologieën van meer toegevoegde waarde in de hele bedrijfstak dan binnen een individuele partij. Met name kan dit gelden voor partijen binnen de bancaire- en hypothecaire sector. Food for thought dus!"

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief