<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Wat is een platform? En hoe kan ik het gebruiken?

16 oktober 2018
Dingeman Leijdens
Case

Een begrip dat nogal eens de ronde doet in de IT-wereld is ‘het digitale platform’. Voorbeelden van Fintech platformen voor consumenten kent iedereen wel: Uber, Facebook, Amazon, Alibaba… Maar ook binnen en in de interactie tussen bedrijven (B2B) worden digitale platformen gebruikt. Wat houdt het begrip ‘platform’ eigenlijk in? En hoe kan je het gebruiken? 

Een ‘platform’ is een begrip waar je van alles onder kan verstaan. Wanneer IT’ers het hebben over een platform, gaat het vooral om een leveringsmodel naar eindgebruikers. Gebruikers van een platform kunnen via één interface (vaak een webportaal) diverse functionaliteiten gebruiken en databronnen raadplegen. Een platform kan je zien als een organisatievorm. Gebruikers communiceren met elkaar en werken samen via het platform. Ze hoeven elkaar niet te zien of te kennen, het platform faciliteert de interactie en vorm zo het hart van de samenwerking.

Bouwstenen

De kracht van een platform is het gemak waarmee de gebruikers ermee kunnen werken. Mensen hebben geen uitleg nodig om van Uber of Facebook gebruik te kunnen maken. Het platform geeft hen toegang tot een uitgebreid palet aan informatie en technologie, gekoppeld aan mensen. De bouwstenen waarmee platformen zijn opgebouwd zijn in belangrijke mate gestandaardiseerd. Dat maakt het makkelijk om een platform snel aan te passen en nieuwe technologie te implementeren, hetgeen de gebruikerservaring ten goede komt.

Platformbedrijven…

Bij de bekende voorbeelden hierboven (Facebook, Uber.. etc.) is het platform echt het product van het bedrijf zelf. Het zijn platformbedrijven die uitgegroeid zijn tot wereldwijde standaarden. Voor gebruikers wordt het platform steeds interessanter omdat ook anderen er gebruik van maken. Dit zorgt ervoor dat nieuwe markten die platformbedrijven aanboren al snel gemonopoliseerd worden door één bedrijf, zoals Facebook en Uber. En die bedrijven groeien dan ook gigantisch snel.

..en Business Platforms

Een platform kan ook worden ingezet als samenwerkingsverband tussen diverse bedrijven. Mooie voorbeelden in Nederland zijn bijvoorbeeld MijnOverheid, het portaal van de rijksoverheid, of MeetingpointAdvies, een informatieplatform voor financieel adviseurs voor het vergelijken van verzekeringsproducten. Deze business platformen zijn veel kleinschaliger dan een Facebook of Uber, maar ze hebben dezelfde innovatievoordelen. De platforms worden bovendien interessanter als ze een compleet aanbod vertegenwoordigen of organisatie breed worden gebruikt.

Business platformen worden ook intern bij bedrijven steeds meer gebruikt om processen te stroomlijnen. Een SaaS-platform als Microsoft Dynamics 365 is daar een mooi voorbeeld van. Bedrijven kunnen de technologie gebruiken, hun processen er omheen inrichten en deze verrijken met eigen functionaliteit. Link

Disruptie!

Het inrichten van de eigen organisatie rondom een platform is momenteel erg in trek. Dat komt op de eerste plaats door de digitale disruptie die er momenteel plaatsvindt. Slimme platformbedrijven introduceren nieuwe vormen van dienstverlening, slaan een directe brug naar klanten en bedreigen de business van bestaande spelers. Organisaties moeten scherp naar de technologische ontwikkelingen kijken en bepalen welke impact die heeft op het eigen bedrijf. Platformen kunnen daarbij de broodnodige flexibilisering en innovatiemogelijkheden bieden om snel op marktkansen in te spelen.

Fintech Trends & Predicitions TJIP kleinLees ook: Fintech trends & predictions [e-book]

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief