<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">
Verzekeren Rolstoel v1

Movir & TJIP: Efficiënte AOV voor zelfstandigen online

20 maart 2024
Maarten de Jonge
Case

In de verzekeringsmarkt zijn een aantal dingen aan de hand. Consumenten verwachten steeds meer dat ze bepaalde stappen in het aanvraagproces zelfstandig kunnen uitvoeren. Of zelfs een gehele aanvraagprocedure zonder hulp van een adviseur kunnen doorlopen. Zeker de jongere generaties zien ook duidelijke voordelen in meer zelfbediening via online dienstverlening. Er is bovendien een specifieke ontwikkeling op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV’s); de overheid heeft bepaald dat binnen enkele jaren iedere zzp’er verzekerd moet zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat een grote groep mensen zich straks op een zo efficiënt mogelijke manier wil gaan verzekeren. Daarom zal de AOV voor iedereen laagdrempelig toegankelijk moeten zijn.

 

Ondanks de toenemende zelfstandigheid van consumenten speelt het onafhankelijke intermediair ook nog steeds een grote rol en zal dat in de toekomst ook blijven doen. Uit onderzoek van TJIP blijkt dat een groot deel van de consumenten al hun producten het liefst bij hetzelfde loket afsluit. Een intermediair kan goed in deze behoefte voorzien. Het betekent wel dat ook die adviseur verschillende vormen van klantbediening moet kunnen aanbieden.

 

Zelf online AOV afsluiten 

 

Intermediairs moeten daarom ook verdere stappen zetten op het gebied van digitalisering. Om hen hierbij te ondersteunen biedt Movir sinds kort de mogelijkheid om zelfstandig ondernemers en zzp’ers via de website van een intermediair geheel zelfstandig een arbeidsongeschiktheidsverzekering te laten aanvragen. Movir bestaat al 125 jaar en is een inkomensverzekeraar voor zelfstandigen die AOV’s aanbiedt.

 

Doet de inzet van zo’n digitale module dan geen afbreuk aan het aanbod van persoonlijk advies door het intermediair? Nee, in tegendeel. De inzet van een execution only module, waarbij de klant geheel zelfstandig online een product afsluit, kan juist ook een middel zijn om nieuwe klanten aan te trekken. Klanten die wellicht op andere onderwerpen wel een adviesbehoefte hebben, maar voor het afsluiten van een AOV voor de makkelijkste weg kiezen.

 

Koploper in de markt 

 

Door het aanbod van deze module loopt Movir voorop in de markt. Het biedt aanvragers bovendien een uitzonderlijk goede gebruikerservaring, naast het tot stand brengen van een foutloos en snel aanvraagproces (klantreis) tussen Movir en het intermediair. Movir helpt zo het intermediair om zijn concurrentiepositie te versterken en proactief in te kunnen spelen op het efficiënt afhandelen van de grote vraag die gaat ontstaan zodra de AOV verplicht wordt.

 

Insurance Gateway 

 

Aanvragen worden tot stand gebracht met behulp van de Insurance Gateway van TJIP die zorgt voor rechtstreekse datastromen tussen aanbieders van verzekeringen en het intermediair. Omgekeerd worden via deze module aanvragen en mutaties vanuit het intermediair direct verwerkt in de administraties van de aanbieders. De AOV van Movir wordt daarom met behulp van de Insurance Gateway met een slimme module geïntegreerd in de websites van de intermediairs.

 

Kant-en-klaar product 


Adviseurs hoeven de module (met alle logica, invoervelden, uitleg, documenten en koppelingen) niet zelf los te (laten) bouwen voor hun website. Movir stelt namelijk een kant-en-klaar (technisch) product ter beschikking dat adviseurs eenvoudig kunnen integreren in hun eigen website. Daarbij is het uiteraard wel mogelijk om aanpassingen op maat te doen op een aantal elementen (bijvoorbeeld logo, lettertype, kleurgebruik, tekst, vraagstelling, et cetera), zodat de adviseur de module echt ‘eigen’ kan maken. Aanvullend kan het intermediair zelf de gewenste prijs voor de aanvraag en het periodiek beheer inregelen. Via de module doen zelfstandig ondernemers en zzp’ers dus volledig zelfstandig de aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De aanvrager wordt vervolgens in de administratie van Movir gekoppeld aan het intermediair waar de aanvraag werd gedaan.

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief