<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Onderzoek TJIP wijst uit: consument wil één 'loket’ met inzicht in gehele persoonlijke financiële situatie

13 april 2022
Maarten de Jonge
Case

Delft, 13 april 2022 – TJIP, The Platform Engineers, heeft onderzocht hoe consumenten tegen hun financieel dienstverleners aankijken. Hieruit komt naar voren dat 43 procent van de respondenten vindt dat financieel dienstverleners zich meer bezig zouden moeten houden met de gehele persoonlijke financiële situatie van de consument. Slechts 17 procent denkt dat dit niet nodig is. Consumenten krijgen dus het liefst inzichten en adviezen waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de volledige persoonlijke financiële situatie.


Consumenten moeten die informatie nu vaak op verschillende plekken halen. Ze maken daarbij vaak gebruik van meerdere aanbieders. Uit het onderzoek blijkt echter dat consumenten dit geen ideale situatie vinden. Hier ligt een kans voor financieel dienstverleners die wel het complete inzicht bieden.

Klik hier voor de infographic: Eén ‘loket’ voor inzicht in gehele persoonlijke financiële situatie

Igor Gavic, CEO van TJIP: “Financieel dienstverleners zouden meer als een alles-in-één- loket kunnen dienen, zodat consumenten het inzicht in hun (persoonlijke) financiën overzichtelijk bij elkaar hebben en er een beter beeld is van de gehele financiële situatie nu en in de toekomst. Nu is het nog te veel versnipperd en daarmee is de consument niet gediend.” Hij vervolgt: “Bijvoorbeeld: Nu het met een groot deel van Nederland economisch slechter gaat door onder meer de inflatie, is het voor Nederlanders nog meer van belang een compleet en transparant beeld te hebben van de gevolgen daarop voor hun (persoonlijke) financiële situatie. Het aanbieden en communiceren over dit totaalinzicht is de sleutel tot een goede relatie met de consument.”

TJIP biedt binnen TJIP Smart Platform de modules die deze inzichten mogelijk maken. Met de ‘smart journeys’ van TJIP kun je als adviseur snel en efficiënt een beeld opbouwen van een klant: niet alleen de huidige situatie maar ook wensen en verwachtingen. Met dit profiel kun je anticiperen op behoeften. Het vormt de basis voor een effectieve contactstrategie.

Verantwoording onderzoek
Het onderzoek dat werd uitgevoerd in het vierde kwartaal van 2021 door Kien PanelWizard in opdracht van TJIP, onder ruim 1.100 Nederlanders van 18 jaar en ouder is onderdeel van het TJIP InnovationLab, de plek waar TJIP nieuwe kennis en inzichten opdoet en experimenteert met nieuwe technologie. Meer informatie over TJIP InnovationLab vind je hier.

Over TJIP
‘The Platform Engineers’ van het Delftse technologiebedrijf TJIP vindt dat iedereen in staat moet zijn om zelf zijn toekomst vorm te geven. In een onoverzichtelijke wereld geeft TJIP mensen grip op financiële keuzes.
Het TJIP Smart Platform bevat modules op basis waarvan financieel dienstverleners hun customer journeys kunnen inrichten. De standaardoplossingen zijn snel en efficiënt te implementeren dankzij de platformstructuur, ze zijn aanpasbaar op ieders gewenste klantbediening en klantbeleving. De kosten blijven beheersbaar omdat de oplossingen de bestaande systemen heel gericht versterken. In Delft werken meer dan honderd gedreven professionals aan mission critical platforms bij onder andere ABN AMRO, Achmea, AIG, Rabobank en a.s.r.

Klik hier voor de infographic: Eén ‘loket’ voor inzicht in gehele persoonlijke financiële situatie

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief