<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

5 praktische toepassingen van het 'Internet of Medical Things'

03 december 2018
Dingeman Leijdens
Case

‘Het internet der dingen’ (IoT) biedt grote kansen voor de gezondheidszorg en er wordt dan ook in toenemende mate met de slimme technologie geëxperimenteerd. In 2020 zal de wereldwijde markt van het Internet of Medical Things (IoMT) 136,8 miljard bedragen. Welke verbeteringen voor de medische wereld brengt IoMT precies met zich mee?

1. Patiëntidentificatie

Eén van de beste business cases rond IoMT en gezondheidszorg is PPI (Positieve Patient Identification). Met behulp van sensoren worden patiënten geïdentificeerd en kan het verloop van een behandeling worden bijgehouden en gemonitord. Hierdoor worden er veel minder fouten gemaakt en ontstaat er een vloeiende workflow. Het aantal gemaakte fouten bij bloedtransfusies is in testomgevingen met IoMT met 50% verminderd.

2. Monitoring op afstand

IoMT kan ook ingezet worden om patiënten op afstand in de gaten te houden. Door middel van draadloze apparaten en mobiele apps kan de dokter op afstand de patiënt begeleiden en ingrijpen wanneer nodig. Mensen kunnen hierdoor eerder naar huis of juist langer thuis wonen. Het ziekenhuis bespaart zo geld en de patiënt kan herstellen in een voor hem of haar vertrouwde omgeving.

3. Voorraadbeheer

Een andere besparende business case kan gemaakt worden rond voorraadbeheer. Apparaten en verpleegmiddelen in een ziekenhuis zijn kostbaar. IoMT maakt het mogelijk om zonder moeite de voorraad medische middelen en apparaten bij te houden. Ieder apparaat is uitgerust met Bluetooth, WiFi of een RFID-chip en zorgprofessionals kunnen contact maken met het apparaat en zo informatie opvragen. Op deze manier is de voorraad altijd up-to-date en traceerbaar, en gaat men efficiënter met spullen om.  

4. Een geweldige bezoekerservaring

IoMT-technologie kan ook gebruikt worden om de ervaring van de patiënt en de bezoeker te verbeteren door allerlei extra dienstverlening en informatievoorziening. De technologie kan gebruikt worden om de bezoeker te helpen door het ziekenhuis te navigeren. Of denk aan iets eenvoudigs als een applicatie die klanten real-time informeert over wachttijden.

5. Voorspellende waarde

Een laatste interessante business case zit ‘m in het voorspellen van trends en tendensen door analyse van alle door IoMT-verzamelde data. Denk bijvoorbeeld aan opvallend kwistig gebruik van bepaalde zorgmiddelen. Ook kunnen er op basis van die data nieuwe toepassingen bedacht worden die de kwaliteit van de zorg weer kan verbeteren.

Aandachtspunten

Uiteraard zijn er ook aandachtspunten wat IoMT betreft. Op dit moment zijn er al 3,7 miljoen medische apparaten die met elkaar in verbinding staan en medische gegevens van de patiënt opslaan. Dat is een groot beveiligingsrisico en vergt een grote verantwoordelijkheid van de zorginstanties die ze moeten beheren. Er zullen zeer sterke clouds of platforms gebouwd moeten worden om alle aangesloten IoMT-apparaten te beheren en de verzamelde data op een correcte wijze te behandelen.
 

Conclusie

De winst zal echter groot zijn. Door bovenstaande toepassingen worden er minder fouten gemaakt, worden kosten gedrukt, werken mensen efficiënter samen, kan de verzamelde data toekomstige oplossingen bieden en worden patiënten op afstand behandeld. Het zijn verbeteringen die broodnodig zijn om grote uitdagingen als vergrijzing te adresseren en op te vangen. IoMT garandeert de goede gezondheidszorg die we allemaal willen.

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief