<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">
Wonen - Schaak v2

Advies aan financieel dienstverleners: maak van 2023 een slimmer jaar!

06 februari 2023
Maarten de Jonge
Case

Delft, 6 februari 2023 Vaak wordt ‘innovatie’ gezien als iets wat lang duurt en wat heel erg complex is. Dat is wat ons betreft helemaal niet nodig. Je kunt ook prima kleine stukjes van een systeem of proces innoveren, in een korte tijd en zonder dat dat heel erg complex hoeft te zijn. Sterker, wij denken dat dat in veel gevallen juist slimmer is. Want ook een gerichte verbetering door innovatie is een verbetering. En uiteindelijk komt elke verbetering ten goede aan iedereen die met zo’n proces of systeem werkt. Ons devies is niet voor niets ‘slimmer met…’. Wij geloven dat het minder complex maken van innovatie niet alleen tot snellere innovaties leidt maar vooral tot een betere klantbediening. 

Persoonlijke benadering door innovatie steeds beter te realiseren 
En dat is nodig. Want de wereld om ons heen wordt steeds sneller, steeds complexer. Of in elk geval hebben we het gevoel dat dat zo is. Een groeiende groep (vooral oudere) mensen heeft moeite om alle technologische ontwikkelingen bij te benen. Zeker als het gaat om hypotheken, verzekeringen en andere financiën. 
Daartegenover staat een, eveneens groeiende, groep jongeren die juist opgroeit als ‘digital native’. Voor hen is technologie een integraal onderdeel van hun leven. Die groepen lijken daarmee uit elkaar te groeien, maar moeten wel allebei, met en vanuit dezelfde systemen en processen bediend worden. En dat alles met in het achterhoofd de trend van een groeiende zelfredzaamheid van consumenten, zeker op het vlak van financiën. Consumenten willen steeds meer zelf doen of moeten steeds meer zelf doen. Daarmee groeit dus de behoefte aan maatwerk, maar wel geleverd vanuit innovatieve, gestandaardiseerde systemen. Wij denken daarom dat het beter is om de individuen uit die groepen persoonlijker te benaderen en te bedienen. Een passend, individueel aanbod dus, toegesneden op de mogelijkheden en wensen van die individuen. De juiste digitalisering maakt dit mogelijk. 

Persoonlijke benadering door innovatie steeds beter te realiseren 
En dat is nodig. Want de wereld om ons heen wordt steeds sneller, steeds complexer. Of in elk geval hebben we het gevoel dat dat zo is. Een groeiende groep (vooral oudere) mensen heeft moeite om alle technologische ontwikkelingen bij te benen. Zeker als het gaat om hypotheken, verzekeringen en andere financiën. 
Daartegenover staat een, eveneens groeiende, groep jongeren die juist opgroeit als ‘digital native’. Voor hen is technologie een integraal onderdeel van hun leven. Die groepen lijken daarmee uit elkaar te groeien, maar moeten wel allebei, met en vanuit dezelfde systemen en processen bediend worden. En dat alles met in het achterhoofd de trend van een groeiende zelfredzaamheid van consumenten, zeker op het vlak van financiën. Consumenten willen steeds meer zelf doen of moeten steeds meer zelf doen. Daarmee groeit dus de behoefte aan maatwerk, maar wel geleverd vanuit innovatieve, gestandaardiseerde systemen. Wij denken daarom dat het beter is om de individuen uit die groepen persoonlijker te benaderen en te bedienen. Een passend, individueel aanbod dus, toegesneden op de mogelijkheden en wensen van die individuen. De juiste digitalisering maakt dit mogelijk. 

Slimmere processen, betere resultaten 
En wie kan die persoonlijke benadering met dat gepersonaliseerde aanbod beter doen dan de gespecialiseerde financieel dienstverleners? Als die ervoor zorgen dat hun processen beter en slimmer zijn en daardoor beter aansluiten op de wensen, behoeften en mogelijkheden van hun klanten dan is dat winst voor iedereen. Maar dat kan alleen als zij in staat gesteld worden om die processen en systemen beter en slimmer in te richten. Daarbij is een integraal overzicht van de klant onmisbaar, bij voorkeur met behulp vanuit een slimme toepassing van data. Daarbij moet verder gekeken worden dan het verleden en het heden. De toekomst is minstens even belangrijk. Recent onderzoek toont aan dat de meeste Nederlanders vertrouwen op hun eigen administratie als het gaat om het plannen van hun financiële toekomst. De vraag is echter of die administratie wel afdoende inzicht biedt.

Tijdig de juiste beslissingen nemen 
Als de dienstverleners zich nog beter verplaatsen in de customer journeys van hun klanten, en de processen in die journeys op een slimme en innovatieve manier inrichten dan kunnen zij beter voorzien wat die klanten nodig hebben. En daarmee al aan de voorkant van het proces de juiste beslissingen nemen. Wij zullen er in elk geval alles aan doen om van 2023 een slim en makkelijk jaar te maken; voor financieel dienstverleners én voor hun klanten. 

 

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief