<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">
Fin Plannen Klimmen v1

Onderzoek TJIP: Kennis Nederlanders over financiële toekomst is vooral gebaseerd op eigen administratie

04 januari 2023
Maarten de Jonge
Case

Delft, 5 januari 2023Meer dan tweederde van de Nederlanders (68%) denkt voldoende inzicht te hebben in zowel hun huidige als (verre) toekomstige financiële situatie. Een derde van de ondervraagden deelt dat gevoel, maar kijkt veel minder ver vooruit, maximaal een halfjaar. Het Delftse TJIP The Platform Engineer vraagt zich af of dat gevoel wel terecht is. Want uit hun onderzoek komt namelijk ook naar voren dat bijna driekwart van de Nederlanders (74%) zich daarbij baseert op de administratie die ze zelf bijhouden. De vraag is of die administratie afdoende inzicht verschaft. Met name als het gaat om de financiële toekomst.

De meeste Nederlanders krijgen de informatie die ze nodig hebben voor inzicht in hun financiële situatie dus via administratie die ze zelf bijhouden. Een deel van de Nederlanders zoekt de informatie die ze nodig hebben voor inzicht in hun financiële situatie ook zelf via bijvoorbeeld het internet op (35%). Een kwart van de Nederlanders kijkt daarvoor in de online omgeving van hun bank of verzekeraar (25%) en 9% zegt hiervoor een financieel adviseur in te schakelen.  

“Gezien de huidige economische ontwikkelingen, met een torenhoge inflatie en een recessie die in 2023 boven ons hoofd hangt, is deze uitkomst vanuit onze optiek verontrustend. Inzicht in je financiën en vooral inzicht in je toekomstige financiën, of dat nu op de korte of lange termijn is, komt niet uit je eigen administratie naar boven. Of niet in voldoende mate”, aldus Igor Gavic, CEO van TJIP. “Financieel dienstverleners kunnen beter inzicht geven, doordat ze verder vooruitkijken of op basis van rekenmodellen inschattingen kunnen maken en klanten waarschuwen voor mogelijke problemen in de toekomst.” Hij vervolgt: “Zij moeten daarbij echt uitgaan van de situatie van de klant, zodat die relevante inzichten ontvangt met duidelijke voordelen.


Inzichten vanuit financieel dienstverlener wordt gewaardeerd
De meeste respondenten begrijpen heel goed dat een financieel dienstverlener meer informatie en inzicht kan bieden ter ondersteuning van hun ‘customer journey’. Tweederde (67%) van de respondenten vindt dat financieel dienstverleners hen tijdig moeten waarschuwen wanneer hun verzekeringen, hypotheek of lening niet meer dreigen aan te sluiten op hun situatie. Zo vinden ze bijvoorbeeld dat een financieel dienstverlener kan adviseren welke pakketverzekering het beste bij zijn of haar persoonlijke situatie past (24%) of het beste in staat is om ervoor te zorgen dat ze geen overlappende verzekeringen afsluiten (35%). Ook denken de respondenten dat een financieel dienstverlener tijdig kan signaleren of gebeurtenissen, zoals een hoge inflatie, grote invloed zal hebben op hun situatie (21%). Daarmee is men beter voorbereid op verschillende scenario’s. Vier op de vijf ondervraagden ziet heil in dit soort inzichten van een financieel dienstverlener.

Grotere rol voor financieel dienstverleners
Hoewel consumenten dus aangeven dergelijke diensten op prijs te stellen maken ze er (te) weinig gebruik van, gezien de eerdergenoemde percentages. TJIP ziet ook voor de financieel dienstverleners een rol weggelegd om hier verandering in te brengen. Gavic: “Uit ons onderzoek blijkt dat er voor de financieel dienstverleners nog veel ruimte is om klanten beter te bedienen. TJIP speelt hierop in door met ‘smart journeys’ financieel dienstverleners te ondersteunen, zodat zij hun klanten op een toegankelijke en vooral slimme manier de juiste gepersonaliseerde inzichten verschaffen. Zo kunnen ze grip krijgen op hun financiële toekomst. Hoelang kan iemand bijvoorbeeld gelukkig in zijn huis wonen? Welke gevolgen heeft arbeidsongeschiktheid op het pensioen? TJIP geeft inzicht in die mogelijke toekomstscenario’s. Voor de financieel dienstverlener een kans om de loyaliteit bij zijn klanten te vergroten.” 

Verantwoording onderzoek
Het onderzoek dat werd uitgevoerd in het vierde kwartaal van 2022 door Kien PanelWizard in opdracht van TJIP, onder ruim 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder is onderdeel van het TJIP Innovation Lab. Dit is de plek waar TJIP nieuwe kennis en inzichten opdoet en experimenteert met nieuwe technologie. Meer informatie over TJIP Innovation Lab vind je hier.

Over TJIP
‘The Platform Engineers’ van het Delftse technologiebedrijf TJIP vinden dat iedereen in staat moet zijn om zelf zijn toekomst vorm te geven. In een onoverzichtelijke wereld geeft TJIP mensen grip op financiële keuzes.

Het TJIP Smart Platform bevat modules op basis waarvan financieel dienstverleners hun customer journeys kunnen inrichten. De standaardoplossingen zijn snel en efficiënt te implementeren dankzij de platformstructuur, ze zijn aanpasbaar op ieders gewenste klantbediening en klantbeleving. De kosten blijven beheersbaar omdat de oplossingen de bestaande systemen heel gericht versterken. In Delft werken meer dan honderd gedreven professionals aan mission critical platforms bij onder andere ABN AMRO, Achmea, AIG, Rabobank en a.s.r.

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief