<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Blockchain implementatie in de financiële sector

05 juni 2018
Hesly Bentvelsen
Case

Het toepassen van Blockchain Technologie brengt risico's met zich mee. Organisaties moeten zich afvragen of zij deze risico's kunnen beheersen. Veel bedrijven zien Blockchain als een wondermiddel dat snel voor aanzienlijke kostenbesparingen en efficiëntie zorgt. Naast kostenbesparing en efficiency zouden ook betere bescherming tegen cybercrime en meer privacy voor veel organisaties belangrijke voordelen van Blockchain technologie zijn. Maar wie daadwerkelijk met Blockchain aan de slag wil, zal flink moeten investeren. En dat vergt tijd.

De stappen van een Blockchain implementatie

Financiële instellingen die Blockchain technologie in hun voordeel willen gebruiken, hebben veel middelen waaruit ze kunnen putten. Deloitte heeft meerdere rapporten opgesteld over de manier waarop bedrijven Blockchain technologie kunnen implementeren.

1. Educatie - Je moet eerst uitgebreid onderzoek doen naar de toepassingsmogelijkheden van Blockchain en op basis daarvan proberen te voorspellen hoe de inzet van deze technologie effect kan hebben op de huidige bedrijfsprocessen, zowel in positieve als negatieve zin.

2. Identificatie -Nadat er grondig onderzoek is gedaan, moeten er in samenwerking met het management van de organisatie gebieden geïdentificeerd worden waarin Blockchain toegevoegde waarde zou kunnen hebben en welke financiële risico’s je als organisatie neemt bij het introduceren van Blockchain.

3. Prioriteiten - Als dit overzichtelijk is gemaakt, moet het management de verschillende implementatiemogelijkheden in kaart te brengen en prioriteiten stellen. Als men het eens is geworden over waar Blockchain geïmplementeerd kan worden moeten de verschillende technologieën getest worden.

4. Commercialisatie – Wanneer de testfase succesvol is afgerond, kan men starten met de ontwikkeling en de plannen opschalen voor operationeel/commercieel gebruik.

5. Collaboratie - Bij het opschalen van user-cases, zullen sommige bedrijven samen moeten werken met anderen, dus het is belangrijk om een netwerk te hebben.

 

Ontdek hoe Blockchain een rol gaat spelen in uw organisatie


De risico’s van een Blockchain implementatie

Met deze stappen ben je een eind op weg naar het vernieuwen van je financiële diensten. Maar voordat je erin duikt, een aantal waarschuwende woorden. Er zijn nog vele factoren die impact kunnen hebben op hoe goed Blockchain technologie geïmplementeerd kan worden: onzekerheid over wetgeving, weinig vooruitgang op het gebied van standaardisatie en het ontbreken van een wettelijk kader. In het geval van Blockchain toepassingen over de gehele bedrijfstak is er nóg een grote belemmering waardoor veel bedrijven misschien gaan twijfelen aan het implementeren van Blockchain: vertrouwelijkheid.

Blockchain staat toe dat verschillende partijen toegang hebben tot bepaalde informatie in de keten. Wellicht vertrouwen deze partijen elkaar niet helemaal, maar met het gebruik van Blockchain moeten ze wel een database delen. Er is geen vertrouwde intermediair die de informatie doorgeeft. Bedrijven moeten voor zichzelf beslissen of de voordelen, van het wegnemen van de tussenpersoon, opwegen tegen de kosten van verminderde vertrouwelijkheid.

lees ook: Blockchain wordt dagelijkse kost 

Toepassing van Blockchain

Ondanks de stappen die genomen moeten worden voor Blockchain en de risico's die het met zich meebrengt, zijn er toch dienstverleners in de financiële sector die de technologie implementeren. Velen van hen zijn tot de conclusie gekomen dat de kosten die het met zich meebrengt niet opwegen tegen de voordelen.

Blockchain Platform

Bron: IBC


Financiële systemen

Een van de meest bekende toepassingen van Blockchain is te vinden in de reguliere financiële sector: handel en interne boekhouding. Maar Blockchain technologie wordt ook al voorzichtig gebruikt in crowdfunding, gift cards, loyaliteitspunten-systemen, en locale valuta.

Beveiligde tracking

Veel bedrijven binnen de cosmetica, elektronica, luxe goederen en farmaceutica zijn het doelwit van diefstal en namaak. Blockchains kunnen helpen bij het terugdringen van deze financiële risico’s door het bijhouden van elke stap in het productie- en verzendingsproces. Om de authenticiteit van een product te controleren kan een retailer het proces volgen van begin tot eind.

Organisatorische registratie

Veel bedrijven voeren niet alleen interne financiële transacties uit; ze maken ook financiële deals met andere bedrijven, verkopers, leveranciers en retailers. Al deze onderdelen binnen de supply chain hebben informatie van elkaar nodig. Door Blockchain te gebruiken kan dit proces efficiënter en transparanter gemaakt worden. Door de financiële afdelingen binnen de verschillende bedrijven toegang te geven tot Blockchain verslagen, kunnen ze zien wat, wanneer, waar en hoe gebeurd.

Wereldwijde betalingen

Transactiekosten worden berekend voor de meeste wereldwijde betalingen. De gemiddelde kosten bedroegen in 2016: 7.6%. Blockchain en slimme contracten kunnen het proces goedkoper maken door een deel van de mensen, nodig voor het beheer van deze transacties, te omzeilen.

Handelsfinanciën

Wereldwijde handel kan een ingewikkeld proces zijn, wanneer importeurs en exporteurs een verificatie van een transactie nodig hebben voordat ze kunnen de deal afronden. Blockchain versnelt dit proces door alle partijen toegang te geven tot documenten en verslagen, op het moment dat ze verwerkt worden.

Gesyndiceerde leningen

in de Verenigde Staten hebben recent enkele leners van grote hoeveelheden geld bij elkaar circa $2 biljoen geleend. De risico’s van dergelijke leningen kunnen verlaagd worden door het volgen van identiteiten, kapitaal en risico’s in de Blockchain. Slimme contracten binnen de Blockchain kunnen bijstaan tijdens het verzekeren en het nemen van kredietbesluiten.

Obligaties

Blockchain technologie zou beveiliging kunnen verbeteren door regels in te bedden bij transacties. Als een bank een obligatie uitgeeft zou het een block in de keten kunnen maken. Steeds als dan er veranderingen, met betrekking tot het kapitaal, plaatsvinden zou het in de keten verwerkt worden. Het systeem zou de bank en andere regelgevers, bij bepaalde omstandigheden, in kunnen lichten.

Verwerking van claims

Verzekeringsclaims zijn vaak het doelwit van fraude. Maar met Blockchain kunnen verzekeringsagenten sneller claims indienen en beoordelen door de informatie in de slimme contracten en de Blockchain. Machines kunnen het proces automatiseren zodat beoordelaars niet aan iedere individuele zaak tijd hoeven te besteden.

Dwingend herbestemmingsverband

Ook wel bekend als secundaire handel, het afdekken van bedrijfskosten met het onderpand van kredietverstrekkers is moeilijk te controleren en te volgen. Blockchain zou alle transacties bij kunnen houden zodat volgen gemakkelijker wordt.

Equity Post handel

Equity post handel is het proces waar kopers en verkopers informatie uitwisselen, over handelstransacties en verslagen over wisseling van eigenaar. Blockchain kan dit proces versnellen doordat de behoefte aan intermediairs wegvalt en risico’s geminimaliseerd worden.

Geautomatiseerde Compliance

Audits worden een stuk eenvoudiger door Blockchain. Als bedrijven toegang geven, kunnen alle transacties beoordeeld worden terwijl ze plaatsvinden. Rapporten creëren vanuit op de  Blockchain, zorgt ervoor dat deze automatisch geüpdate worden met de toegevoegde transacties.

Stemmachtiging

Bedrijven gebruiken vaak stemmachtigingen, maar het kan moeilijk zijn om statements en stemmen bij te houden. Blockchain zou bij kunnen houden wanneer iemand een aandeel in een bedrijf aankoopt en een slim contract gebruiken om dit te koppelen aan een stemsysteem, dat vervolgens geverifieerd kan worden via de legder.

Blockchain kan de financiële sector veranderen

Er lijkt geen twijfel over mogelijk dat Blockchain technologie zal blijven ontwikkelen en de manier van zakendoen van financiële instellingen zal trachten te veranderen. We moeten alleen de manier dat de technologie ons beïnvloedt, op het gebied van productiviteit en winst maar ook veiligheid en beveiliging, blijven evalueren.

Lees ook: Nederland wereldkampioen Blockchain

Tjip-blockchain-cover-mockupOntdek hoe Blockchain een rol gaat spelen in uw organisatie

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief