<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Nederland wereldkampioen in Blockchain

29 mei 2018
Dingeman Leijdens
Case

Nergens wordt de transformatiekracht van blockchain zo sterk gevoeld als in ons eigen vertrouwde kikkerlandje. Want of het nu gaat om de overheid, het verzekeringswezen, de bancaire sector of  de gezondheidszorg… overal wordt er geëxperimenteerd met blockchain. Nederland mag zich met recht wereldkampioen blockchain noemen. Overal schieten de blockchainpilots en -initiatieven als paddenstoelen uit de grond. We hebben hier een aantal voorbeelden op een rijtje gezet.

Verzekeringssector

De verzekeringsindustrie transformeert bijvoorbeeld snel als gevolg van de inzet van blockchain. Analisten van Deloitte geloven dat blockchain enorm veel potentie heeft voor Nederlandse verzekeraars. Achmea, een van ’s lands grootste verzekeraars en lid van de International Cooperative and Mutual Insurance Federation (ICMIF), is recent lid geworden van het B3i initiatief. Doel is om te onderzoeken welke mogelijkheden er liggen op het gebied van het uitwisselen van data tussen verzekeraars en herverzekeraars. Onderdeel is een pilot die erop gericht is om herverzekeringscontracten onderling uit te wisselen. Achmea meent dat de blockchaintechnologie gegevensverwerkingen kan verbeteren door gebruik te maken van een blockchaingrootboek dat zich automatisch bijwerkt.
Bezoek het Innovation Lab

Overheid

De overheid is meestal eerder een facilitator dan een aanjager van nieuwe technologie. Maar voor blockchain wordt graag een uitzondering gemaakt. Zowel gemeentelijke als landelijke overheidsinstellingen experimenteren de laatste jaren met blockchain. Met name cryptocurrencies doen het goed. Bij de gemeente Rotterdam kan er bijvoorbeeld in toeristentaxi’s met cryptocurrency betaald worden. En de gemeente Arnhem stimuleert het gebruik van Bitcoin in de binnenstad.

In 2016 kondigde de Nederlandse overheid aan fors te gaan experimenteren met blockchain en werd de website Blockchainpilots.nl gelanceerd waar diverse initiatieven en pilotprojecten konden aanhaken. Ondertussen zijn er meer dan veertig projecten gestart, wat geleid heeft tot een groot aantal prototypen en smart contracts. Blockchain wordt gebruikt voor de inkomstenbelasting, identificering, logistiek, zelfrijdende auto’s en schuldhulpverlening. Nederland is bovendien in gesprek met de VS, Canada, India, Singapore en de EU om blockchainpartnerships te ontwikkelen die pilots en prototypes verder helpen. Tijdens de laatste SXSW conferentie werd de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven op het gebied van blockchain geroemd.

Banken

ABN AMRO en de Rabobank zijn in 2017 samen gaan werken in SWIFT’s blockchain proof-of-concept initiatief voor de Global Payment Innovation Service (GPI). Bij één van de projecten van ABM AMRO onderzoekt het bedrijf samen met IBM hoe blockchainapplicatie Torch bedrijven kan helpen bij het naadloos doorgeven van gegevens rond vastgoedtransacties. De bank onderzoekt ook hoe de gedistribueerde grootboektechnologie gebruikt kan worden bij financiële audits en compliance en ook bij Financial Recovery en Restructuring (FR&R).

Lees ook: How Blockchain is changing finance

ING test het gebruik van blockchain bij handelsplatformen. Er loopt een test met een partnership met Calypso en het R3 consortium. Daarnaast werkt het bedrijf samen met de Britse bank HSBC voor handelsfinanciering met behulp van blockchain. In totaal lopen er 27 proof-of-concepts voor zes bedrijfsonderdelen: betalingen, handelsfinanciering en oplossingen voor werkend kapitaal, financiële markten, bankkapitaal, lenen en compliance. Afgelopen jaar kwam ING’s blockchainteam ZKRP, een open source oplossing die erop gericht is privacybescherming in de financiële sector te verbeteren, een grote uitdaging in de financiële sector. De code komt met een additionele cryptografieconfiguratie die in staat stelt om specifieke statements te laten zien zonder dat hier direct persoonsgegevens bij worden laten zien. Het bedrijf heeft zelfs plannen om het zero-knowledge concept uit te breiden en ook andere soorten data hierbij te betrekken. Bekijk ook onze banking platform.

Expertise hypotheken

Gezondheidszorg

Blockchaintechnologie kan ook helpen om patiëntsystemen te verbeteren, logistiek te optimaliseren en de kwaliteit van de zorg op te waarden. Het Nederlandse zorginstituut ontwikkelde een blockchain-app voor ouderen waarmee zorgverleners en zorggebruikers met elkaar kunnen communiceren. De app, genaamd My Care Log, was gebouwd door een Nederlandse blockchainspecialist en maakte gebruik van het Ethereum blockchain platform. Belangrijk is met name om het beheer van medische data te stroomlijnen en beperkt ter beschikking te stellen aan zorgadministraties en verzekeringsinstanties. My Care Log is wettelijk gecertificeerd voor de huidige wet- en regelgeving.

Eén van de winnaars van de Blockchaingers Hackathon in Groningen, Unchain, heeft een blockchainoplossing gebouwd die in staat is om medicijnen te registreren en het gebruik te monitoren. Het systeem kan specifieke medicijnen herkennen op de blockchain en zo de uitgifte van medicijnen veilig regelen. Het team heeft met goedkope hardware een prototype gebouwd, zodat het systeem ook toepasbaar is in landen waar weinig technologische middelen voorhanden zijn. Het uiteindelijk doel is om fraudebestendig te verpakken.

TJIP Innovation Lab

Al deze projecten, pilots en prototypen doen mij geloven dat Nederland echt voorop loopt in het experimenteren met deze nieuwe technologie. Wij ondervinden het zelf in ons Innovation Lab, onze digitale broedplaats waar klanten, partners en geïnteresseerden ervaringen kunnen uitwisselen op het gebied van hun digitale transformatie. 

Lees ook: 9 risico's voor jouw databeveiliging

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief