<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Blockchain, wishful thinking?

09 oktober 2017
Maarten de Jonge
Case

Afgelopen maand was TJIP aanwezig tijdens het FFP Congres 2017 om de discussie rond blockchain te nuanceren en het te hebben over de daadwerkelijke toepassingsmogelijkheden voor financieel adviseurs in de aankomende jaren. Een samenvatting van onze blik op deze nieuwe technologie.

Als er een wezenskenmerk van het internet is te geven, dan is het wel ‘decentralisatie’. Door niet alle informatie op te slaan in een computer, maar in een netwerk van vele computers, wilde het Amerikaanse ministerie van Defensie, het Pentagon, tijdens de Koude Oorlog minder kwetsbaar worden voor een potentiële aanval. Dat was in de jaren zestig en dus lang na de voorspelling die IBM-president-directeur Thomas Watson had gedaan in 1943. Die luidde dat de wereldmarkt voor computers niet groter zou zijn dan ongeveer vijf exemplaren. In de jaren zestig toen wetenschappers in opdracht van DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) het DARPA-net ontwikkelde, de voorloper van het internet, waren er al duizenden computers. Maar bedrijven hielden hun ‘rekencentrum’, hun boekhouding, centraal en achter slot en grendel. Wetenschappers zijn van huis uit heel erg van het delen van informatie en daarom bedachten zij het concept van het internet waarin informatie overal is en dus niet fysiek kan worden vernietigd.

Blockchain technologie verdeelt macht

Sommigen denken dat blockchain technologie net zo’n revolutie teweeg gaat brengen als de ontwikkeling van het internet. Want hoeveel vooruitgang het internet ons ook heeft gebracht, administratieve processen verlopen nog steeds zeer traditioneel via een trusted third party. Een bank is dat bijvoorbeeld omdat het door beide partijen die via hen zaken doen wordt vertrouwd. Blockchain technologie lijkt uitermate geschikt om processen van transacties waaraan veel partijen meewerken, sneller en veiliger te laten verlopen. Volgens Arvind Krishna, senior vice president van IBM Research, “heeft het internet de afgelopen decennia veel aspecten van de samenleving ingrijpend veranderd, maar in essentie is nog niets veranderd aan de manier waarop mensen en organisaties transacties met elkaar uitvoeren.” Een scheepscontainer bijvoorbeeld die een reis maakt van China naar Nederland, passeert onderweg een hele reeks instanties. Aan elke overdracht zit een papierwinkel vast van formulieren die vaak handmatig ingevuld en fysiek overgedragen moeten worden. Dat leidt vaak tot enorm veel tijdverlies en mogelijk menselijk falen. Krishna: “Hier kan blockchain technologie zorgen voor de openheid en doelmatigheid die we gewend zijn in de eenentwintigste eeuw.”

Blockchain is een distributed ledger

Wat de mechanisatie teweeg heeft gebracht in de landbouw en de automatisering in de industrie, heeft blockchain technologie de potentie dat te doen in de (financiële) dienstverlening. Menselijke tussenkomst als controle in transactieketens zal grotendeels verdwijnen en daardoor zullen transacties veel sneller uitgevoerd kunnen gaan worden. Wat het internet heeft gedaan voor het versnellen en vergemakkelijken van communicatie, kan blockchain technologie dat mogelijk doen voor vertrouwelijke transacties. Denk aan het passeren van eigendomsakten, betalingen, het verwerken van orders en leveringen in supply chains.

Blockchain is een distributed ledger, een grootboek dat zich overal bevindt en dat daardoor niet onopgemerkt door een enkele kwaadwillende kan worden gemanipuleerd. Het bevat een controleerbare geschiedenis van alle transacties in een netwerk dat wordt gedeeld met alle deelnemers in dat netwerk. Het netwerk is een reeks aan elkaar geknoopte computers, ‘nodes’ of ‘knopen’, en kopieën van het grootboek worden simultaan bijgewerkt in elke node binnen het systeem.

Expansie

Blockchain technolgie is begonnen in de wereld van de cryptocurrencies zoals de Bitcoin. Maar het doet zijn invloed inmiddels veel verder gelden. Mogelijke toepassingen kunnen we verwachten in het herverzekeren, bij allerlei controlerende instanties, het opzetten van een digitaal paspoort, het automatiseren van het kadaster, een hypotheekverstrekking zonder notaris, een pensioen waarbij je zelf kunt beleggen, het beheer van medische en persoonlijke gegevens.

Sinds Stuart Haber en Scott Stornetta het theoretische concept van blockchain technologie voor het eerst beschreven in 1991, en Satoshi Nakamoto in 2008 met de Bitcoin op basis van dit principe kwam, omarmen steeds meer industrieën buiten de geldeconomie de technologie. De (nog langzame) expansie heeft vooral plaats in verwante bedrijfstakken zoals verkeringen, onroerend goed, advertising maar ook de gezondheidszorg. Alleen het tempo waarin de verschillende industrieën blockchain zullen omarmen blijft nog voor nu nog even koffie dik kijken.

Wil je meer weten over hoe TJIP over blockchain technologie denkt? Klik dan hier voor het ebook Blockchain Technology in de financiële sector.

Tjip-blockchain-cover-mockup

Lees ook: Toekomst van Blockchain in de financiële sector [e-book]

 

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief