<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Stimuleer digitalisering en innovatie in de verzekeringsmarkt: 5 tips

16 december 2020
Dingeman Leijdens
Case

In een tijd waarin nieuwe ontwikkelingen elkaar razensnel opvolgen, staan ook verzekeraars en het intermediair voor de gezamenlijke uitdaging om verzekeringsproducten of -diensten sneller op de markt te brengen om aansluiting te houden met hun klanten en om hun klantenbinding te verbeteren. Om die verwachting waar te maken moeten zij (en de markt) sneller digitaliseren en innoveren. Maar hoe houd je hier beweging in? We geven 5 tips om deze processen te stimuleren.

Het is natuurlijk belangrijk om altijd de kansen voor je organisatie in de markt te zien. Welk proces komt als eerste in aanmerking voor digitalisering en innovatie? Waar hebben gebruikers het meeste behoefte aan? Om goed te kunnen digitaliseren en innoveren moet duidelijk zijn wie met het uiteindelijke digitaliserings- of innovatietraject gediend isJe moet dus je visie formuleren, een strategie bepalen waarmee je die visie ten uitvoer kunt brengen en doelen stellen die je vanuit die visie wilt bereiken. Dat is dan ook meteen de eerste tip. 


Tip 1. 
Formuleer een visie 

Alles begint met een duidelijke visie. Innoveren kan alleen als je precies weet waar je naar toe wilt. Het gaat namelijk om het bereiken van dat doel, niet om innovatie zelf. Innovatie is slechts een middel. Als je een duidelijke én uitlegbare visie formuleert en uit kunt leggen waarom jouw verzekeringsproduct of -dienst op een nieuwe, innovatieve manier wordt aangeboden, dan zullen aanbieders en consumenten dat snappen en sneller geneigd zijn om de overstap te wagen. 

Als de visie is bepaald kan het echte werk gaan beginnen. En de ervaring leert dat deze fase de meeste vertraging oplevert. Terwijl snelheid juist key is. En het hoeft ook niet meteen allemaal perfect te zijn, het gaat er vooral om dat er wat gebeurt.  

Tip 2. Doe, en doe het snel 

Een bekend fenomeen bij innovatie-trajecten is dat er veel tijd in gaat zitten. Omdat innovatie over nog niet gebaande paden loopt, ontstaat het gevaar dat elk facet en elk klein detail eerst tot in de puntjes wordt doorontwikkeld voordat het resultaat echt op de markt gebracht wordt. Vaak uit angst dat er iets mis kan gaan. Maar juist door het product of dienst snel op de markt te brengen, door pilots te draaien die je tussentijds kunt evalueren, komt er feedback uit die markt. Van aanbieders, van consumenten, van ontwikkelaars. En die feedback zorgt juist voor een snellere ontwikkeling. Dus werk vooral snel; laat je niet ophouden door de vrees dat het nog niet perfect is. 

Tip 3. Een foutje mag 

In aansluiting op punt 2 is het logisch dat er af en toe iets fout gaat. En dat is ook helemaal niet erg. Er zijn talloze filosofen die daar heel erg slimme dingen over gezegd hebben en die er allemaal op neerkomen dat je van het maken van fouten het meeste leert en de beste ontdekkingen doet! Fouten, en de feedback daarop, geven het beste inzicht in het proces waar je in zit. Juist door fouten te maken en die snel te corrigeren is het mogelijk om digitalisering sneller en beter te laten verlopen. 

Het is daarnaast ook heel belangrijk hoe je het hele proces qua uitvoering aanpakt. Ga je in je eentje pionieren, of bekijk je welke partijen al bruikbare kennis of technologie bezitten waarmee je jouw processen kunt versnellen. Want samen met anderen sta je sterker. Enerzijds omdat je gebruik kunt maken van elkaars sterke punten, anderzijds omdat je door de juiste samenwerkingen een goede gesprekspartner wordt voor alle partijen in de markt.  

Tip 4. Werk samen 

Als je iets nieuws wilt doen, dan kun je dat het beste samen met anderen doen. Alleen is maar alleen. Door samen te werken laat je bovendien aan de buitenwereld zien dat het niet alleen jouw visie is, maar een gedeelde visie met andere marktpartijen. Je werkt immers aan de toekomst van de hele markt. Ga op zoek naar organisaties die kennis, kunde en expertise in huis hebben die je zelf niet (of nog niet) hebt en maak daar gebruik van. 

Tot slot is het belangrijk om je te realiseren dat zelfs de allerbeste innovatie ook een beperkte houdbaarheid heeft. Je kunt wel heel veel tijd en energie steken in digitalisering en innovatie maar het is belangrijk de termijn van bruikbaarheid daarvan in de gaten te houden. Daarom deze laatste tip: 

Tip 5. Denk vooruit, maar niet te ver 

We weten niet hoe de toekomst er uit ziet. Niet over tien jaar, niet over vijf jaar. Zelfs niet hoe morgen zal verlopen. Digitalisering en innovatie zijn processen die gericht zijn op de toekomst. Maar als je innovatie zijn langste tijd gehad heeft, dan is het tijd voor nieuwe innovatie! 

Wij geloven zelf heilig in innoveren en digitaliseren. Met ons Innovation Lab doen we eigenlijk niks anders. En we doen dat het liefst samen met andere partijen. Want op die manier kunnen we producten ontwikkelen die voor alle marktpartijen de beste oplossing zijn. Onze visie is immers dat we business platformen bedenken en maken die mensen en bedrijven verbinden zodat ze efficiënter kunnen opereren en slimmer kunnen werken. Zo dragen wij ook ons steentje bij aan het leveren van innovatie van de hele markt. 

Tjip-MachineLearning-cover-mockupLees ook: The Fundamentals of Machine Learning [whitepaper]

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief