<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Duurzaam woongedrag waarderen met een digitale munt

16 juni 2020
Hesly Bentvelsen
Case

TJIP lanceerde begin 2018 zijn eigen Innovation Lab. Op basis van technische inzichten en kennis en in samenwerking met partners worden sindsdien nieuwe concepten en oplossingen gerealiseerd op het gebied van hypotheken, verzekeren en wonen. Vorig jaar kwam in AM: de werkwijze van het lab al eens uitgebreid aan bod. Dit keer gaan we dieper in op één van de actuele projecten binnen het lab.

TJIP is met het lab momenteel verkennend bezig binnen het domein wonen. Zo ziet het Delftse IT-bedrijf naast de bekende technologietrends dat onder andere verduurzaming van de woning ingezet kan worden ter verbetering van klantbinding, sociale interactie en doorstroming. Interessant voor onder andere hypotheekverstrekkers, verzekeraars en woningcorporaties. “Door de toegenomen focus op het thema duurzaamheid zien we daar steeds meer vraag ontstaan vanuit financieel dienstverleners maar ontbreekt het nog aan voldoende echt goede oplossingen om dit om te zetten ten gunste van verbeterde klantbediening”, aldus Kees Haverkamp, Head of Innovations.

De jarenlange kennis die TJIP heeft opgebouwd op het gebied van verzekeren, hypotheken en wonen zetten de Platform Engineers om naar standaard componenten die organisaties kunnen inzetten ter ondersteuning van hun klantreizen. “Wij willen financieel dienstverleners helpen, zodat zij hun klanten op het juiste moment met de juiste middelen een zo persoonlijk mogelijk aanbod kunnen doen. Met behulp van onze services staat de consument altijd centraal. Aanvullend levert TJIP relevante inzichten met behulp van dataproducten.”

Onder de werknaam Loft werkt het TJIP Innovation Lab op basis van deze componenten samen met partners binnen de woningmarkt aan nieuwe services ter ondersteuning van klantbinding, interactie en doorstroming. Dit leidt tot innovatieve oplossingen voor bewoners, woning(bouw)corporaties, verzekeraars, hypotheekverstrekkers en het intermediair.

Wessel Heikens, Kees Haverkamp, AM, TJIP, Innovation Lab

Kees Haverkamp (l) en Wessel Heikens (R): “Wij ontwikkelen technologie altijd vanuit menscentraal en mensgericht oogpunt.

Meer halen uit stenen

Momenteel is het TJIP Innovation Lab bezig met een implementatie op het naastgelegen terrein van de The Green Village op de campus van TU Delft, dé proeftuin voor duurzame innovaties. “Wij gaan hier aan de slag met een testopstelling die inzicht geeft in duurzaam woongedrag van consumenten. Dit gedrag wordt gewaardeerd met een digitale munt die kan worden uitgeven bij aangesloten partners of bijvoorbeeld bij geselecteerde ondernemers in de omgeving”, zegt Wessel Heikens, Business Development. “Dit biedt financieel dienstverleners kansen voor optimalere klantbinding en vernieuwende dienstverlening en bereidt bewoners tegelijkertijd voor op de energie-transitie.”

“Wij zetten met onze innovaties gebruikersdata zo op een privacytechnisch verantwoorde manier om in waarde voor consumenten en organisaties”, vult Haverkamp aan.

Toets in de praktijk

“Omdat duurzaamheid een dusdanig complex element is dat wordt toegevoegd aan de huidige propositie, toetst het TJIP Innovation Lab de nieuwe modules op het terrein van The Green Village”, aldus Heikens. “Dat biedt ons een testtuin waarin fysiek de woningen staan, die worden bewoond door huurders die ermee instemmen dat er allerlei wooninnovaties op hun worden losgelaten. Dit geeft ons de mogelijkheid om onze nieuwe duurzaamheidcomponenten te kunnen toetsen in de praktijk.” “Bij de inzet van data omtrent gedrag worden dus zaken als energiebesparing en duurzaamheid meegenomen”, gaat hij verder. “Daarbij kijken we dus niet alleen naar hoe we de stenen kunnen verduurzamen, maar ook de mensen die erin wonen.” Bewoners kunnen zo waarde creëren door bijvoorbeeld de verwarming een graadje lager te zetten of het licht uit te doen wanneer ze de woning verlaten. Dat kan dan vervolgens worden getoetst tegen de benchmark om te zien hoe duurzaam een bewoner zich daadwerkelijk gedraagt.

Privacy first’

Omdat er veel datavergaring bij komt kijken, wordt alles met een ‘privacy first’-benadering aangevlogen. Haverkamp haalt hier het voorbeeld van sensordata, bijvoorbeeld op basis van geluid, aan: “Als je op een slimme manier geluidsdata analyseert kun je hier een schat aan informatie uit halen. Het is echter van het allergrootste belang dat wij met onze oplossingen geen inbreuk maken op de privacy van onze gebruikers. Door slimme architectuur die geholpen wordt door slimme algoritmes zorgen we ervoor dat privacygevoelige data absoluut niet op plekken terechtkomt waar het niet hoort.” “Bottom line is dat we met geavanceerde technieken allerlei concepten kunnen testen en toetsen, waarbij we in proeftuinen proberen die technologie voor de mensen zo toepasbaar als mogelijk te maken. Daardoor kan The Green Village, net als overigens andere regio’s waar we deze pilot willen gaan uitrollen, vlot inspelen op nieuwe ontwikkelingen en innovatieve experimenten snel mogelijk maken.”

Veel toegevoegde waarde

Het experiment past helemaal binnen de visie van TJIP waarin de inzet van haar platforms helpt bij het meer centraal zetten van persoonlijke aandacht voor consumenten. “Allereerst wordt toegevoegde waarde gecreëerd voor de bewoner. Die bouwt naast een waardering op basis van duurzaam gedrag ook een gevalideerd profiel op dat, eventueel aangevuld met brondata, kan worden meegenomen in de klantreis die hij of zij aangaat bij het aanvragen van bijvoorbeeld een hypotheek. Want ook voor maatschappijen die hun portefeuilles steeds meer aan het verduurzamen zijn, ontstaat meerwaarde. Voor deze partijen is het heel interessant om hun klanten op basis van energieverbruik en duurzaam gedrag, beter in kaart te krijgen. Aanvullend kan het een interessant thema zijn voor maatschappijen om eventueel samen met het intermediair een contactstrategie in te richten rond dit thema wat leidt tot betere klantbinding.

Samen op zoek naar oplossingen

“Bij het zoeken naar en toetsen van nieuwe businessconcepten differentiëren wij ons ten opzichte van andere tech-bedrijven doordat wij onze domeinkennis op het vlak van hypotheken, wonen en verzekeren beschikbaar stellen en daarmee zo vroeg mogelijk de samenwerking met andere partijen opzoeken”, zegt Heikens. “We vinden het in deze fase belangrijker om samen tot nieuwe ideeën te komen en deze tot leven te brengen dan direct uren te maken. Wij durven dus te investeren in projecten zonder dat we daar meteen een prijskaartje aan hangen.” “Omdat alles draait om het bundelen van innovatieve ideeën, staat onze deur dan ook altijd open voor partijen die samen met ons willen blijven zoeken naar out of the box-oplossingen.”

 

Bezoek het Innovation Lab

 

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief