<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">
Wonen - Tiny House v2

Inzicht in financiële toekomst voorkomt problemen voor het te laat is

20 oktober 2022
Maarten de Jonge
Case

Veel consumenten hebben momenteel grote zorgen over hun financiële status quo en toekomst. En die groep groeit dagelijks. Goed inzicht in hun financiën zou helpen om die zorgen te verminderen of passende maatregelen te nemen om de escalatie van problemen te voorkomen.

Door de huidige hoge inflatie en explosief stijgende energiekosten is het onderwerp ‘inzicht in financiën’ actueler dan ooit. Overheidsinstanties en allerlei verschillende organisaties buitelen over elkaar heen met nieuwsberichten en rekenvoorbeelden waaruit zou moeten blijken hoe het financiële plaatje van elke Nederlander er de komende maanden uit komt te zien. Maar consumenten willen juist heel graag meer specifiek voor hun persoonlijke situatie weten hoe ze er straks voor staan. Een goede indicatie nu, en daar tijdig op acteren, kan zomaar het verschil betekenen tussen het wel of niet betalen van alle rekeningen straks. Want daarin ligt een groot deel van die zorgen van veel mensen. Om nog maar te zwijgen over de maatregelen die hen boven het hoofd hangen als gevolg van het niet betalen van die rekeningen. Inmiddels raakt dit al mensen in bijna alle lagen van de samenleving. Voortdurend, goed en tijdig inzicht in financiën zorgt ervoor dat tijdige en passende maatregelen genomen kunnen worden zodat de consument goed is voorbereid op mindere tijden. Dus nog vóór dit soort problemen ontstaan.

Centraal geregeld
Consumenten zien dit soort geldzaken, en dan vooral de mogelijkheid tot inzicht daarin, het liefst geregeld op een manier waarbij hun hele persoonlijke situatie wordt meegenomen. Zo blijkt uit onderzoek eerder dit jaar. Een overzicht waarin al hun persoonlijke en financiële gegevens worden verzameld om zo het meeste uitgebreide en precieze inzicht in hun financiën te kunnen krijgen. En vooral hun financiële toekomst! In de toekomst kan die flow geheel digitaal plaatsvinden, waarbij de consumenten zelfbeschikking hebben over wat ze wel en niet aanvullen, en de financieel dienstverlener de mogelijkheid heeft om daar waar nodig te duiden of advies te geven. Net als bij de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting.

Rol voor financieel dienstverleners
Uit het eerdergenoemde onderzoek bleek ook dat bijna de helft van de ondervraagden vindt dat financieel dienstverleners zich meer bezig zouden moeten houden met de gehele persoonlijke financiële situatie van de consument. En dus niet alleen met het regelen van losse financiële producten. Dat is ook lucratief voor die dienstverleners. Met onze Smart Journeys stellen we dienstverleners in staat om hun klanten overzicht en inzicht te bieden zodat ze met vertrouwen de juiste keuzes kunnen maken. Deze oplossingen sluiten naadloos aan op alle bestaande processen en systemen. Een journey kan ingericht worden voor alle bedieningsconcepten: execution only, advies of een hybride vorm, waarbij het draait om samenwerking tussen zelfwerkzaamheid door de klant en de adviseur. Het resultaat: hogere conversiecijfers en meer klantbehoud.


Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief