<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Kunstmatige Intelligentie in de zorg

18 september 2018
Christian van Kooten
Case

Hoe zorg-robots en robot-verplegers de medische wereld veranderen

De zorg is één van de toepassingsgebieden die sterk kan profiteren van alle snelle ontwikkelingen op het gebied van Kunstmatige Intelligentie. Hoe gaan zorg-robots, digitale verplegers en slimme algoritmes onze zorg veranderen?

Big data en predictive analytics in de zorg

Kunstmatige Intelligentie (KI) kan de zorg op de eerste plaats helpen met het verbeteren van voorspellende analyses. Diverse grote leveranciers van big data platformen, zoals Zephyr Health, SCIO Health Analytics, HBI Solutions, DaVincian Healthcare en Sandlot Solutions hebben machine learning algoritmes toegevoegd aan hun big data platformen om analyses nog beter te maken. Door de inzet van KI ontstaat er bijvoorbeeld nog beter inzicht in de relatie tussen omgevingsfactoren en de gezondheid van een populatie, waardoor uitbraken voorspeld kunnen worden. Ook kunnen predictive analytics uit big data een belangrijke rol spelen in het voorspellen van de kans op complicaties bij een behandeling. Door de behandelingen en fysieke kenmerken van duizenden patiënten te analyseren en te bekijken welke complicaties optraden, kan er een verband worden gelegd.

Lees ook: The Fundamentals of Machine Learning [whitepaper]

Zorgmonitoring met wearables en domotica

Dergelijke met KI versterkte big data platformen kunnen ook een bijzonder goede rol spelen bij het monitoren van de gezondheid van patiënten met behulp van wearables. De KI monitort de patiënten middels de wearables en domotica en leert op de achtergrond wat de patronen van patiënten zijn, zodat er al tijdig en in een vroeg stadium ingegrepen kan worden. Smartwatch The Embrace monitort bijvoorbeeld elektrische signalen bij de huid van de drager en gebruikt deze informatie om zorgverleners tijdig te informeren in geval van een epileptische aanval. De inzet van dergelijke technologie komt tegemoet aan de wens van zorginstellingen, ouderen en overheid om mensen langer thuis te laten wonen. De verachting is dat er de komende jaren dan ook uitgebreide netwerken aangelegd gaan worden voor zorgmonitoren.

 

Verplegende zorgbots

Chatbots kunnen ook een belangrijke rol spelen in de zorg. Chatbots worden in het bedrijfsleven ondertussen al regelmatig toegepast, met name voor het afvangen van eenvoudige vragen van klanten. In de zorg zou deze technologie ook goed kunnen worden toegepast. Chatbots zouden gebruikt kunnen worden in het contact met patiënten. Het bedrijf Telehealth service ontwikkelde het digitale verplegers duo Sally en Walt. De zorgbots gebruiken het medisch dossier om fysieke hersteloefeningen aan te bieden en houden bovendien de progressie van de patiënt bij. Het vernuft van Sally en Walt zit ‘m in de machine learning algoritmes die gebruikt worden in het directe contact. De zorgrobots komen er geleidelijk achter wanneer patiënten het prettig vinden om iets te horen van een zorgconditie en hoe je het beste om kan gaan met zorg.

 

De chatbot als robotassistent

Toch is direct patiëntcontact waarschijnlijk niet de meest effectieve toepassing van chatbots in de zorg. Menselijke medische specialisten genieten meer vertrouwen van patiënten dan digitale zorgrobots op basis van KI blijkt uit onderzoek van TJIP. Chatbots kunnen ook uitermate goed gebruikt worden bij de ondersteuning van artsen. Robot assistent VIR (Virtual Interventional Radiologist) is bijvoorbeeld een vragenbak voor eenvoudige vragen op het gebied van radiologie, zoals een overzicht van alle verschillende radiologiebehandelingen. Maar ook in het geven van suggesties voor diagnoses speelt KI een hoofdrol. Robots zijn bijvoorbeeld beter geworden dan specialisten in het herkennen van een melanoom. Naar verwachting gaat de inzet van dit soort werk ondersteunende toepassingen enorm toenemen. 

 

Kunstmatige intelligentie om de administratie te doen

Tot slot kan KI helpen om de zorg beter te organiseren. Met name taken op het gebied van administratie springen daarbij in het oog. In Nederland is bijvoorbeeld 97% van de zorgfacturen digitaal beschikbaar. Zorgprisma Publiek verzamelt de data, analyseert de facturen met behulp van IBM Watson en kan door te vergelijken fouten halen uit de stukken. In de VS wordt KI-oplossing Qventus gebruikt om klinieken te helpen met het verbeteren van de planning en het voorspellen van no-shows. De oplossing is tot op 82% accuraat. Maar je kan ook denken aan procesverbeteringen. Een medische keuring voor een overlijdensrisicoverzekering is bijvoorbeeld sterk geprotocolleerd en kan daardoor prima uitgevoerd worden op basis van KI. De echte de beoordeling door een arts wordt daarmee gedigitaliseerd.

Zoals je ziet worden er al geweldige dingen gedaan op het gebied van KI in de gezondheidszorg. Mogelijkheden zijn er genoeg. Het worden interessante tijden om te zien waar daadwerkelijk stappen genomen gaan worden.

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Download en lees dan het e-book “the fundamentals of machine learning”

Tjip-MachineLearning-whitepaperLees ook: The Fundamentals of Machine Learning [whitepaper]

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief