<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Operationele efficiëntie door de introductie van nieuwe technologieën

03 september 2018
Igor Gavic
Case

Als u een aantal bedrijfsleiders zou vragen naar hun mening over digitalisering en openstaan voor nieuwe technologieën om hun bedrijf te verbeteren, zullen de meeste waarschijnlijk met een krachtig "ja" antwoorden. De realiteit is evenwel dat de meeste bedrijven te laat zijn op het gebied van technologie. En dat is wereldwijd zo. In Engeland werd deze vraag bij een recent onderzoek door TomTom Telematics aan 400 senior-managers gesteld, waarop 31% zei dat hun bedrijven "niet snel" waren met het implementeren van technologische innovaties. McKinsey schat dat de Verenigde Staten slechts 18 procent van het potentieel van digitale technologieën hebben benut, terwijl Europa niet verder komt dan 12 procent.

De uitdagingen in verband met digitalisering gaan altijd gepaard met kosten, een overvloed aan nieuwe technologieën, leveranciers van oplossingen en de belangrijke culturele aspecten van weerstand tegen verandering en afkeer van risico's. De voordelen zijn echter steeds moeilijker te negeren. Bedrijven die in de digitale voorhoede van hun branche verkeren melden een snellere omzetgroei en een hogere productiviteit dan minder gedigitaliseerde bedrijven. Hun winsten en marges stijgen tot driemaal zo snel en werknemers binnen deze bedrijven genieten een tweemaal zo hoge stijging van hun salaris. We zien dit beeld overal in sterk gedigitaliseerde sectoren, bijvoorbeeld die van de financiële diensten, de media, en de technische sector, terwijl andere branches, zoals gezondheidszorg, onderwijs en detailhandel veel minder gedigitaliseerd zijn (McKinsey).

In dit artikel gaan we op zoek naar digitale bedrijfsmodellen die behulpzaam kunnen zijn bij de verbetering van de efficiëntie en die het perspectief van de functie van technologie veranderen - van kostenpost naar omzetgenerator.

 

Digitale exploitatiemodellen

Het bedrijfsmodel verwijst naar de belangrijkste relaties tussen bedrijfsfuncties, processen en structuren die de organisatie nodig heeft om haar missie te vervullen. Het schrijft voor hoe mensen, teams en organisatie-eenheden met elkaar samenwerken als cruciale link tussen de bepaling van de strategie en de uitvoering. (World Economic Forum)

Toen TJIP de overgang naar de digitale werkplek besprak hadden we het over de noodzaak om de hedendaagse ecosystemen van bedrijven te baseren op de menselijke manier van doen voordat verbetering door technologie in beeld komt. Anders gezegd: de juiste mix van talent en technologie. Dit vertaalt zich in de noodzaak om traditionele operationele modellen aan te passen aan de digitale voorwaarden van alle betrokkenen (partners, werknemers, klanten enz.).

Onder de meest populaire digitale operationele modellen die we succesvol hebben geïmplementeerd bevinden deze vijf modellen, zoals voorzien door The World Economic Forum:

 1. Klantgericht

Dit model richt zich op het eenvoudiger maken van het leven van de klanten, en legt de nadruk op frontoffice-processen. Het richt zich op een bedrijfscultuur die de klant centraal stelt en heeft een gedecentraliseerde structuur die de personeelsleden zoveel mogelijk inschakelt. Het succes ervan kan het best gemeten worden aan de hand van een hogere 'net promoter score' (NPS). Gebaseerd op hun visie - we willen het meest klantgerichte bedrijf ter wereld worden - is Amazon een van de bedrijven die ernaar streeft om klantgerichtheid door te laten klinken in alle activiteit en beslissing die ze neemt.

2. Extra zuinig

Gebaseerd op een cultuur van 'minder is meer' en een gestandaardiseerde organisatiestructuur, is dit model gericht op het optimaliseren van productie-, leverings- en ondersteuningsprocessen. Het stelt de bedrijven die dit model gebruiken in staat om een hoogwaardige service te bieden tegen lage kosten. Een goed voorbeeld van dit model is bandenfabrikant Michelin Solutions - In 2017 lanceerde het bedrijf vier nieuwe digitale diensten voor wagenparkbezitters in de transportsector ten einde betere prestaties te leveren, de totale gebruikskosten te verlagen, alsmede om de meest voorkomende taken van wagenparkbeheer te vereenvoudigen.

3. Data-Driven

Dit model is gebouwd rond data analytics en software intelligence. Het wordt gebruikt door technische giganten zoals Google en Netflix en is gebaseerd op een flexibele cultuur die innovatie bevordert door middel van empirische experimenteren. Dit model dat meestal gebouwd is rond een hub-and-spoke-structuur en meet zijn succes vooral aan de hand van de return on investment.

4. Skynet

Het naar de Artificial General Intelligence van de Terminator-films vernoemde model benadrukt het gebruik van machines om de productiviteit en flexibiliteit in de productie te verhogen. Skynet-organisaties worden gekenmerkt door een ingenieurs-cultuur die toegewijd is aan automatisering. Een belangrijke prestatie-indicator is de verhouding tussen fulltime werknemers en omzet. JPMorgan gebruikt AI-technology om te reageren op interne IT-verzoeken, waaronder het opnieuw instellen van wachtwoorden van werknemers. Van de bots wordt verwacht dat ze dit jaar 1,7 miljoen IT-toegangsverzoeken bij de bank afhandelen, waarmee ze het werk van 40 fulltime medewerkers overnemen.

5. Open and liquid

Gebouwd rond een delende klant. Alle processen in dergelijke organisaties worden gekenmerkt door een constante stroom van dialogen met de buitenwereld. Dit model richt zich op het creëren van een ecosysteem dat de klantpropositie kan verrijken, daarom is de NPS-score de sleutel tot succes. Bedrijven zoals Facebook en PayPal gebruiken dit digitale model.

 

Welke van de vijf digitale besturingsmodellen past het beste bij uw bedrijf?

 

Technologieën voor digitale ondernemingen

CIO's (Chief Information Officers) hebben er hun handen vol aan. Waren ze in het verleden gewoon IT-managers wiens bestaan bedreigd werd door de decentralisatie van IT-inkoop, en bezorgd over hun relevantie op lange termijn, nu is hun rol een strategische geworden. Van CIO's wordt niet minder verwacht dan dat zij uitvoerende leiders worden binnen hun organisaties, zoals uit het onderzoek van de Gartner CIO Agenda 2018 blijkt. Een van de executive decisions die ze moeten nemen is.

Terwijl ze door deze digitale transformatie proberen te navigeren worden ze geconfronteerd met een behoorlijk groot aantal opties in termen van nieuwe technologieën die verstorend werken met betrekking tot de bestaande werkplekken. Hier zijn enkele voorbeelden:

Video en VR

Videotechnologie simuleert en verbetert face-to-face-communicatie met behulp van virtual reality (VR) en andere immersive tech, vooral binnen distributed teams. Een MIT-onderzoek onder bijna 300 bedrijven toont aan dat video een sleutelelement is voor het creëren van een uitstekende werknemerservaring.

Machine learning en A.I.

Verbeteringen in de natuurlijke taalverwerking hebben chatbots in staat gesteld om een aantal HR-functies over te nemen. Naarmate meer bedrijven afstappen van het traditionele e-mail en berichtenplatforms voor groepen gaan gebruiken is de mogelijkheid voor intelligente assistenten, die functies zoals planning, projectontwikkeling en algemene communicatie overnemen, exponentieel gegroeid.

IoT

IoT-apparaten worden inmiddels al gebruikt om kosten te verlagen en de efficiëntie in industriële omgevingen te vergroten. Rowan Trollop, senior vice president IoT bij Cisco, ziet een stijging van IoT in slimme fabrieken waar apparaten, sensoren en andere assets met elkaar verbonden worden. Andere IoT-technologieën, zoals RFID-tags (radio frequency identification), worden gebruikt om de voorraden in de detailhandel bij te houden, waardoor verlies wordt voorkomen en de logistiek geoptimaliseerd.

Blockchain

De blockchain-technologie, vooral bekend vanwege zijn sleutelrol bij de creatie van digitale valuta, kan ook ingezet worden in bedrijfsprocessen. Een dergelijke toepassing kan gericht zijn op het beheer van de chain of custody in toeleveringsketens. De technologie vergemakkelijkt de asset clearance en reduceert wat nu nog dagen kost tot minuten of seconden. Colony.io bijvoorbeeld is een platform voor open organisaties, gebouwd op de blockchain van Ethereum. Het doel van het platform is om mensen in staat te stellen open papierloze organisaties te bouwen die op software draaien.

Immersive experiences (AR, VR, mixed reality)

Gartner verwacht dat augmented reality (AR), VR en mixed reality - waarin elementen van de twee worden gecombineerd - volgend jaar door 20 procent van de grote bedrijven zal worden ingezet. Zo'n toepassing voor het onderhoud van apparatuur voor banken kan bijvoorbeeld worden gebruikt om inzicht te krijgen in storingen in de interne perifere en het leveren veilige reparatiereferenties.

Al deze technologieën (en andere) kunnen worden geïntegreerd in een van de vijf digitale bedrijfskundige modellen. In een klantgericht model zien we vaak machine learning-applicaties in combinatie met Artificial Intelligence ten einde klantinteracties op verschillende digitale raakpunten te versnellen en verbeteren. In een extra zuinig model worden bij de meeste grote technologiebedrijven, denk aan Uber, Facebook, Google en Amazon, robottechnologieën gecombineerd met IoT wat dan bijvoorbeeld in pilotprogramma's voor autonome voertuigen en vrachtwagens gebruikt wordt. Er zijn goede voorbeelden en praktijkonderzoeken te vinden, maar elk bedrijf in elke sector moet zijn eigen bedrijfsprocessen en klantbehoeften in kaart brengen om de juiste mix van technologie onder het juiste model te vinden.

 

Laatste overwegingen

Weinigen zullen bestrijden dat initiatieven op het gebied van digitale transformatie essentieel zijn voor het succes van hun organisatie, maar de realiteit is dat bedrijven nog steeds moeite hebben om hun digitale bedrijfsmodel te definiëren en deze technologieën voor hen te laten werken.

Deze verstorende technologieën kunnen geen verhoogde efficiëntie en winst opleveren in een vacuüm. Wanneer u besluit een of meerdere nieuwe technologieën toe te gaan passen, dient u rekening houden met de bredere context. Uw bedrijfsmodel helpt u om erachter te komen wat het beste digitale bedrijfsmodel voor uw bedrijf is. Aan de hand van dit model kunt u alle interacties tussen bedrijfsfuncties, processen en structuren in kaart brengen. Neem de tijd om een digitaal ecosysteem te bouwen dat gebruik maakt van slimme zakelijke platforms voor afnemers en klanten.

Fintech Trends & Predicitions TJIP

Lees ook: Fintech trends & predictions [e-book]

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief