<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Tech-savvy jongvolwassene heeft nog altijd financieel adviseur nodig

10 februari 2021
Hesly Bentvelsen
Case

Delft, 11 februari 2021– Het kopen van een woning blijft een grote uitdaging voor jongvolwassenen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de hoge huizenprijzen en een tekort aan aanbod, maar ook door een gebrek aan inzicht in de eigen mogelijkheden.

Opvallend is dat deze tech-savvy generatie zichzelf niet in staat acht om dit inzicht digitaal te genereren, maar hier de hulp vanuit hypotheekadviseurs bij nodig heeft. Ruim zeven op de tien (71%) van de volwassenen onder de 30 denkt dan ook een financieel adviseur nodig te hebben ter ondersteuning bij het kopen van een Jongvolwassenen zijn net als andere generaties steeds meer online actief en zij zijn bij uitstek gewend om hun leven digitaal te regelen. Het kopen van een nieuwe woning blijkt echter nog een brug te ver. Men blijft het prettiger vinden om hierbij ondersteuning te krijgen van een financieel adviseur. Dit begint al bij inzicht geven in de mogelijkheden.

Kans voor financieel adviseur

Met de relatief lage inkomens die jongvolwassenen tot hun beschikking hebben is het vaak flink puzzelen om een koopwoning financieel bereikbaar te maken, en het is voor hen ook vaak onduidelijk welke woningen financieel bereikbaar zijn. Met behulp van een hypotheekadviseur verwachten zij hier een beter beeld bij te krijgen. Van de ondervraagde jongvolwassenen uit het onderzoek wil de helft (50%) binnen nu en 5 jaar verhuizen naar een (andere) koopwoning.

Meer dan de helft van die jongvolwassenen (53%) stelt dat betere inzichten vanuit een adviseur of hypotheekverstrekker zouden helpen bij het zetten van de stap richting de aankoop van een woning.

Behoefte aan actief beheer

Niet alleen rond de aankoop van een nieuwe woning hebben jongvolwassenen behoefte aan de expertise van een specialist. Ook in een later stadium van de klantreis van een woningkoper is er nog verbetering haalbaar in de relatie tussen de hypotheekadviseur en zijn jongere doelgroep. Meer dan 70% van de jongvolwassenen stelt een adviseur nodig te hebben om in te schatten wanneer het interessant kan zijn om de hypotheek aan te passen.

 

Slimme digitale en datagedreven oplossingen

Dingeman Leijdens, CEO van TJIP: “Uit het onderzoek dat wij lieten uitvoeren komt duidelijk naar voren dat er een grote rol is weggelegd voor hypotheekadviseurs en geldverstrekkers in het ondersteunen van jongvolwassenen bij het inzichtelijk maken van de mogelijkheden en financieren van een nieuwe woning. Op het juiste moment inzicht kunnen bieden biedt dus kansen voor adviseurs en hypotheekverstrekkers. Met behulp van onze oplossingen kan die dienstverlening starten bij het inzichtelijk maken van welke woningen passend zijn op basis van woonwensen en actuele financiële gegevens. Hierbij houden we ook rekening met mogelijke life events die in de toekomst kunnen plaatsvinden.”

Hij vervolgt: “Onze visie is dat woningzoekenden of mensen die hun hypotheek willen aanpassen dat deels zelf digitaal kunnen regelen, onder meer doordat er met woning- en omgevingsdata veel inzicht en overzicht online valt te vergaren. Maar alles helemaal online regelen gaat nog niet; een deel van de klantreis moet worden ondersteund door een financieel adviseur die veel kennis en kunde in huis heeft. Een combinatie van zelfwerkzaamheid en advies leidt tot een hybridemodel, waarvoor TJIP standaard oplossingen in huis heeft.”  

Bekijk datagedreven oplossingen

Verantwoording

Het onderzoek, uitgevoerd onder ruim 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder met een eigen huur- of koopwoning, is onderdeel van het TJIP Innovation Lab, de plek waar TJIP nieuwe kennis en inzichten opdoet en experimenteert met nieuwe technologie. Meer informatie over TJIP Innovation Lab vind je hier.

Over TJIP

‘The Platform Engineers’ van het Delftse technologiebedrijf TJIP helpen om kennis, mensen en techniek te verbinden en organisaties efficiënter en transparanter te laten functioneren.

Het TJIP Smart Platform bevat gestandaardiseerde bouwstenen op basis waarvan klanten hun customer journeys kunnen inrichten. De standaard oplossingen zijn snel en efficiënt te implementeren dankzij de platformstructuur, ze zijn aanpasbaar op ieders gewenste klantbediening en klantbeleving. De kosten blijven beheersbaar omdat de oplossingen de bestaande systemen heel gericht versterken. In Delft werken meer dan honderd gedreven professionals aan mission critical platforms bij onder andere ABN AMRO, Achmea, BlackRock, Rabobank, A.S.R.

 Meer informatie voor de pers:

TJIP B.V. te Delft
Wessel Heikens (Marketeer)
w.heikens@tjip.com
+31 6 435 081 38

Lubbers De Jong
Margreet Poolman
Margreet@lubbersdejong.nl
020 - 20520422

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief