<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

TJIP werkt samen met SamenDoen op The Green Village aan duurzame maatschappij

07 oktober 2020
Maarten de Jonge
Case

Delft, 8 oktober 2020 - Kan je duurzaamheid stimuleren door gewenst gedrag onder bewoners te waarderen met een digitale valuta? Deze vraag, geïnitieerd vanuit het TJIP Innovation Lab, vormt de basis voor het experiment in de samenwerking tussen TJIP en vereniging SamenDoen. De uitvoering van de pilot vindt plaats op The Green Village op TU Delft Campus. De partijen bundelen hun ambities door concrete digitale innovaties te faciliteren en aan te jagen. Het gemeenschappelijke doel is om met elkaar de transitie naar een duurzamere maatschappij te versnellen.

“Het TJIP Innovation Lab investeert in innovatieprojecten binnen de domeinen hypotheken, verzekeren en wonen. Dit doen we niet alleen. Echte innovatieslagen worden namelijk niet achter gesloten deuren gemaakt, maar in samenwerking met anderen. In dit geval samen met vereniging SamenDoen op The Green Village. Door onze expertises te bundelen hopen we dienstverlening te creëren die echt het verschil maakt.”, aldus Kees Haverkamp, Head of Innovations bij TJIP.

Kansen voor verduurzaming

TJIP, The Platform Engineers ziet binnen de gebouwde omgeving diverse kansen voor het vergroten van sociale cohesie en interactie, het verduurzamen van woningen en het bewustmaken van de mogelijkheden rond wonen. Het Delftse bedrijf gaat daarom de komende periode, in samenwerking met SamenDoen op The Green Village onderzoeken hoe digitalisering een rol kan spelen in de verdere verduurzaming van de woningmarkt. The Green Village is dé proeftuin voor duurzame innovaties op TU Delft Campus. Hier bouwen, onderzoeken, testen en demonstreren onderzoekers en ondernemers in nauwe samenwerking met overheden en publiek integraal hun experimentele duurzame innovaties in de woon-, werk- en leefomgeving.

Onderzoek in praktijk

TJIP gaat aan de slag op The Green Village met een testopstelling om te toetsen of een nieuwe applicatie positieve impact heeft op het energieverbruik van bewoners. Het gedrag wordt gewaardeerd met een digitale valuta. Deze valuta kan vervolgens uitgegeven worden bij ondernemers in de omgeving. Zo draagt het systeem bij aan de lokale economie en worden bewoners ondersteund in hun dagelijkse leven.

Haverkamp: “Wij werken aan innovatieve oplossingen en community platforms voor zowel bewoners als beheerders. Alles is hierbij gericht op het bouwen van een duurzame relatie tussen deze partijen. In deze pilot focust TJIP zich op duurzaamheid/energie-componenten. De componenten waarderen bewoners wanneer zij ‘positief’ gedrag vertonen en bereiden hen zo tevens voor op de energie-transitie. Door dit concept met de bewoners van The Green Village in een vroege fase te testen, toetsen en monitoren wij de gebruiksvriendelijkheid van de oplossing om zo onder andere de business case te valideren.”

“Op The Green Village werken alle relevante partijen samen om opschaling van hun duurzame innovatie te versnellen door technische, bedrijfseconomische, maatschappelijke en beleidsmatige knelpunten weg te nemen. Wat het project van TJIP zo bijzonder maakt, is dat hun innovatie en daarmee ook de uitdaging zich vooral op het maatschappelijke vlak bevindt. Bewoners die duurzame keuzes maken, worden beloond. Zijn mensen hier gevoelig voor? Wij zijn erg benieuwd naar hun experiment en de uitkomsten”, aldus Willy Spanjer, Project Manager Klimaatadaptatie & Circulair bij The Green Village.

 
Time-to-market en nabije toekomst

Veel innovaties lopen in hun opschalingsproces naar de praktijk tegen talloze barrières aan, ook op het gebied van regelgeving en normering. Haverkamp: “Door deze in een vroege fase te identificeren en op te lossen, brengen we versnelling in dat proces. Veel projecten in The Green Village hebben dit soort vragen dus ook. Met deze samenwerking kunnen we ons nog nadrukkelijker inspannen om dit soort barrières weg te nemen.”

Volgens Haverkamp hebben diverse vooruitstrevende leveranciers uit de financiële sector hun interesse in dit project al kenbaar gemaakt, naast een aantal coöperaties en gemeentes. Deze partijen sluiten zij zich graag aan bij de vervolgstappen. Overigens wil TJIP, naast het exploiteren van de unieke testfaciliteiten van The Green Village, in de nabije toekomt nog meer bruggen slaan naar de wetenschap en in samenwerking met een netwerk van professoren en hoogleraren tot nieuwe duurzame inzichten en innovaties komen.

 

Over TJIP

‘The Platform Engineers’ van het Delftse technologiebedrijf TJIP bouwen en ondersteunen digitale platforms binnen de domeinen hypotheken, verzekeren en wonen. De platforms helpen om kennis, mensen en techniek te verbinden en organisaties efficiënter en transparanter te laten functioneren. TJIP heeft als missie met branche-brede business platforms de bedrijfskritische processen van onder meer financiële instellingen op eenvoudige wijze beschikbaar te maken voor adviseurs en consumenten. In Delft werken meer dan honderd gedreven professionals aan mission critical platforms bij onder andere ABN AMRO, Achmea, BlackRock, Rabobank, A.S.R. én aan platforms in eigen beheer.

 
Over The Green Village

The Green Village is dé proeftuin voor duurzame innovatie in de stedelijke omgeving. Op The Green Village werken alle relevante partijen samen om opschaling te versnellen door knelpunten te ontdekken en weg te nemen: wetenschappers, het bedrijfsleven, overheden en het brede publiek. Niet op papier, maar in een living lab met zichtbare en realistische onderzoeks- en demonstratieprojecten op een bewoond en regelluw terrein op TU Delft Campus. Door hier aandacht te besteden aan de technische, bedrijfseconomische, maatschappelijke en beleidsmatige uitdagingen, helpt The Green Village innovatieve partijen te versnellen van theorie naar praktijk om daar, opgeschaald, impact te hebben.

Over SamenDoen

Vereniging SamenDoen (TJIP als softwarepartner) staat voor een bloeiende gemeenschap met actieve inwoners, een gezond verenigingsleven en florerende ondernemers. De missie is buurten te versterken door mensen meer te betrekken bij verenigingen, de lokale middenstand en organisaties met een belangrijke sociale functie zoals scholen, woningbouwverenigingen, gemeentes en zorg- en welzijnsinstellingen. Community deelname wordt beloond doormiddel van punten, die uit te geven zijn bij aangesloten winkeliers in de omgeving.

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief