<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

De toekomst begint vandaag

16 september 2021
Maarten de Jonge
Case

Onderzoeksbureau PanelWizard onderzocht in opdracht van TJIP recent in welke mate consumenten zich bezighouden met hun financiële toekomst. Meer dan de helft van de ondervraagden (53 procent) gaf aan redelijk tot zeer veel met de financiële toekomst bezig te zijn. Dat is op zich geweldig nieuws, maar blijkbaar is er ook een grote groep die daar het belang nog niet van inziet. Werk aan de winkel dus!

Uit het onderzoek van PanelWizard komen een paar opvallende resultaten naar voren. Het opvallendste resultaat is eigenlijk wel dat vooral jongeren onder de dertig er de voorkeur aan geven om zeer regelmatig, liefst maandelijks, informatie te krijgen over hun financiële toekomst. Ruim 41 procent van deze groep zou dat graag zien, en bij voorkeur via een online omgeving. Zestigplussers willen alleen op de hoogte gehouden worden als er ingrijpende wijzigingen in hun situatie zijn.  

Werk aan de winkel 

Wat betekenen die cijfers nou eigenlijk? Enerzijds dat een grote groep consumenten zich bewust is van zijn of haar financiële toekomst. Anderzijds is er dus een enorme groep die er helemaal niet mee bezig is, met alle mogelijke financiële risico’s in de toekomst van dien. Hier valt dus nog enorm veel te winnen. Financieel dienstverleners kunnen hier een grote rol in spelen als het gaat om voorlichting en advies. En dan zou de schijnwerper vooral op de jongere doelgroep moeten staan. Want die willen graag en vaak (en digitaal) geïnformeerd worden. 

Rol voor adviseurs

Ruim een derde van de ondervraagden heeft geen idee wat de impact gaat zijn van toekomstige veranderingen op de financiële situatie. Het intermediair kan hierin de helpende hand bieden want hoewel de overgrote meerderheid zelf op zoek gaat naar informatie wil een flink deel van de ondervraagden hulp van financieel adviseurs of het zelfs helemaal aan de adviseur overlaten.  

Data 

Voor een goed, persoonlijk advies over de financiële toekomst is inzicht in  relevante data noodzakelijk. Door deze gegevens te gebruiken bij de analyses en prognoses worden die accurater en daardoor betekenisvoller en waardevoller. Die klus is echter niet gemakkelijk. Want uit het onderzoek blijkt ook dat een groep van maar liefst 51,6 procent aangeeft dat ze informatie over persoonlijke gegevens (bezittingen, schulden, inkomsten) niet willen delen met de adviseur in ruil voor betere en persoonlijke informatie over financiële kansen en risico’s in de toekomst. Zeker onder de groep jongeren, die dus juist graag beter en vaker geïnformeerd wil worden, kan dit een obstakel zijn. Begin daarom tijdig met inventariseren van relevante klantdata en bedenk een strategie om klanten relevante inzichten te kunnen presenteren. 

Door daar actief mee aan de slag te gaan en de groepen te benaderen die daar nu nog niet mee bezig zijn kunnen ernstige financiële problemen in de toekomst vermeden of beperkt worden. Een gezonder financiële toekomst begint dus vandaag. TJIP Smart Platform ondersteunt financieel dienstverleners met gestandaardiseerde modules. 

Meer over TJIP Smart Platform Financiel planning

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief