<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Nederlander neemt life events en economische veranderingen nauwelijks mee in financiële planning

15 juli 2021
Maarten de Jonge
Case

Delft, 15 juli 2021 – Meer dan de helft van de Nederlanders (55%) is redelijk tot zeer veel met zijn financiële toekomst bezig. Dit gaat echter vooral om het doen van een grote luxe aankoop, bijvoorbeeld een auto of een boot (38%) gevolgd door het verbouwen van de woning (37%) en/of het eigen overlijden (36%). Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door PanelWizard Direct in opdracht van TJIP, The Platform Engineers. Met ander life events zoals trouwen en/of samenwonen of scheiden, houdt men zich echter verrassend weinig bezig net zoals met economische veranderingen die mogelijk in de toekomst zullen plaatsvinden.

Volgens het onderzoek houdt een vijfde van de Nederlanders (21%)) een beetje tot heel erg rekening met de gevolgen die trouwen en/of samenwonen heeft op hun financiële planning. Met het scheiden van de partner wordt in Nederland het allerminst rekening gehouden. Slecht 9% houdt hier een beetje tot heel erg rekening mee, terwijl in Nederland ruim 30% van de huwelijken in een scheiding eindigt.  

Arbeidsongeschikt 

Ook maakt men zich niet echt druk over het mogelijk arbeidsongeschikt raken. Minder dan een kwart (23%) van de ondervraagden houdt een beetje tot heel erg rekening met deze verandering in de persoonlijke situatie die invloed heeft op de financiële planning. 

 

Relatief weinig rekening gehouden met economische veranderingen  

Als het om economische veranderingen gaat die mogelijk in de toekomst zullen plaatsvinden, houden Nederlanders financieel gezien het meest (44% een beetje tot heel erg) rekening met verhoging of verlaging van belastingen. Dit wordt gevolgd door tussenkomst van de overheid, zoals renteaftrek bij de belastingaangifte (39%) en recessie en inflatie met ieder 36%. Opvallend is dat slechts een kwart van de ondervraagden (25%) een beetje tot heel erg rekening houdt met verhoging van de rente op de hypotheek. Dit geldt vaker naarmate men jonger is; 37% van de jongvolwassen onder de 30 jaar versus slechts 15% van de zestigplussers.  

Lees ook:
Calculeer toekomstige risico’s in bij afsluiten hypotheek

TJIP vroeg zich ook af in hoeverre men denkt te kunnen overzien wat de gevolgen zijn van toekomstige gebeurtenissen, zoals veranderingen in het persoonlijke leven of economische veranderingen, op de financiële situatie. Terwijl ruim vier op de tien (41%) denken dit redelijk tot heel goed te kunnen overzien, denkt bijna een even grote groep (36%) dit juist niet echt of helemaal niet te kunnen overzien. Hoogopgeleide Nederlanders denken dit het vaakst heel goed of redelijk te kunnen overzien (45%), terwijl een even groot deel van de laagopgeleiden dit juist (helemaal) niet denkt te kunnen overzien (45%).   

Kansen voor financieel dienstverleners 

Van de ondervraagden die aangeven behoefte te hebben aan meer inzicht in de gevolgen van mogelijke veranderingen op persoonlijk en of economisch vlak op hun huidige financiële situatie, wil 61% deze informatie volledig zelf online ophalen bij zijn bank of verzekeraar. Hier staat tegenover dat slechts 12% deze informatie liever volledig laat uitzoeken door een (financieel) adviseur. Ruim een kwart (27%) wil samen met een adviseur op zoek naar deze informatie.  

 “Uit het onderzoek dat wij lieten uitvoeren komt duidelijk naar voren dat er nog veel te winnen valt bij het ondersteunen van consumenten bij het vooruitkijken op hun financiële situatie zodat zij met vertrouwen keuzes kunnen maken. Dat mensen er behoefte aan hebben om dat te doen binnen de online omgeving van hun financieel dienstverlener is een mooie kans. TJIP biedt hiervoor een onderscheidende oplossing. Wij bieden met het TJIP Smart Platform een modulair systeem voor het begeleiden van financiële keuzes nu en naar de toekomst toe.” aldus Igor Gavic, CEO van TJIP.   

Verantwoording 

Het onderzoek, uitgevoerd in juni 2021 onder ruim 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder (representatief voor Nederland op geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, arbeidsparticipatie, gezinssituatie en regio) aangaande financiële planning, is onderdeel van het TJIP Innovation Lab, de plek waar TJIP nieuwe kennis en inzichten opdoet en experimenteert met nieuwe technologie. Meer informatie over TJIP Innovation Lab vind je hier 

Over TJIP 
‘The Platform Engineers’ van het Delftse technologiebedrijf TJIP helpen organisaties om kennis, mensen en techniek te verbinden en efficiënter en transparanter te functioneren. 

Het TJIP Smart Platform bevat gestandaardiseerde modules op basis waarvan financieel dienstverleners binnen de domeinen verzekeren en wonen hun customer journeys kunnen inrichten. De modules zijn zo ontworpen dat ze naadloos aansluiten op bestaande processen en systemen en ze zijn dus eenvoudig inpasbaar. In Delft werken meer dan honderd gedreven professionals aan mission critical platforms bij onder andere ABN AMRO, Achmea, BlackRock, Rabobank en a.s.r.  

Fintech Trends & Predicitions TJIPDownload Whitepaper

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief