<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Toekomstgericht advies essentieel voor starter op woningmarkt

06 april 2021
Hesly Bentvelsen
Case

Starters, meestal behorend tot de millennial generatie, hebben het moeilijk op de woningmarkt, dat is alom bekend. De vrijstelling van overdrachtsbelasting, die starters in 2021 krijgen, heeft helaas niet het beoogde effect (een lagere hypotheeksom) omdat deze maatregel teniet wordt gedaan door de nog altijd stijgende huizenprijzen.

Starters moeten toch ergens beginnen en het zou helpen als alle kaarten op tafel komen zodat er een duidelijk inzicht over de financiële situatie van de starter ontstaat. Daarmee kan een gedegen financieel plan worden gemaakt waarmee de starter op verantwoorde wijze een hypotheekverplichting aangaat, voor nu en in de toekomst. Door inzet van de standaardcomponenten vanuit TJIP kunnen starters worden geholpen om deze kaarten op tafel te krijgen en deze doelgroep ook echt toegevoegde waarde te bieden door hen te wijzen op de voor hen beste stap.

Tegemoetkomingen voor starters

Volgens onderzoek uitgevoerd door PanelWizard Direct in opdracht van TJIP, The Platform Engineers zegt vier op de vijf (81 procent) van de jongvolwassenen onder 30 jaar dat het nieuwe belastingstelsel waarbij een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor woningkopers tot 35 jaar is opgenomen (zeker) zou helpen bij het kopen van een huis. Dat dit voordeel nu teniet wordt gedaan doordat de huizenprijzen onvermoeid doorstijgen, is een nieuwe tegenslag voor starters op de woningmarkt.

Een andere belangrijke wijziging voor 2021 is de nieuwe hypotheekregel; een verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie grens naar € 325.000, doordat de weging van een tweede inkomen van 80 naar 90 procent wordt verhoogd.


Kwetsbaar

Ondanks deze tegemoetkomingen bevindt de koopstarter zich dus nog steeds in een kwetsbare positie. Want een hogere hypotheek brengt ook grotere risico’s met zich mee.

Bedenk hierbij ook dat de starter van nu nog tal van levensfasen zal doormaken met zijn of haar gezin, werk en woning. En dus vaker hulp nodig zal hebben. De woonjourney van een starter is de langste woonjourney die er is. Daarnaast realiseren veel koopstarters zich niet wat financiële verplichtingen, zoals bijvoorbeeld een studieschuld of private-leasecontracten, voor invloed hebben. Die potentiële kwetsbaarheid vergt extra aandacht en begeleiding, zeker in de huidige economische omstandigheden.

Starter wil graag advies

Vanwege hun kwetsbare positie zijn starters het meest gebaat bij een verantwoorde hypotheekverstrekking en de juiste matching. Zij willen daarbij hulp van een financieel adviseur. Want hoewel de meeste informatie over de positie van de starter op de woningmarkt uit bestaande onlinedata wordt verkregen, blijkt uit het eerdergenoemde onderzoek dat jongvolwassenen onder de 30 toch nog veel hulp en advies nodig hebben om tot een goede beslissing te komen.

Eén van de vragen in het onderzoek was hoe de starter te werk zou gaan bij het onderzoeken van zijn of haar financiële mogelijkheden met betrekking tot het afsluiten van een hypotheek. Zelfstandig, zelfstandig met hulp van een (financieel) adviseur, of het hele traject volledig uit handen geven? Van de ondervraagde millennials zegt niet minder dan 61 procent dat zij dit het liefste zelf online doen, maar mét ondersteunend advies van een (financieel) adviseur.


Hybride model; online met persoonlijk advies

Bij TJIP zijn we ervan overtuigd dat dit zogeheten hybride model de toekomst heeft. En waar deze groep gewend is om bijna al hun zaken zelf online af te regelen, heeft de tech-savvy jongvolwassene in dit specifieke proces toch nog altijd een financieel adviseur nodig. In de andere leeftijdsgroepen is die behoefte aanmerkelijk lager, namelijk gemiddeld bij slechts 38 procent van de ondervraagden.

Bedenk hierbij ook dat de starter van nu nog tal van levensfasen zal doormaken met zijn of haar gezin, werk en woning. En dus vaker hulp nodig zal hebben. De woonjourney van een starter is de langste woonjourney die er is. Een goede relatie opbouwen met deze groep zal de financieel adviseur dan ook geen windeieren leggen.

Bekijk onze hypotheek oplossingen

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief