<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">
Fin Plannen Klimmen v1

Verzeker je een gekocht product of koop je een verzekerd product?

19 september 2022
Maarten de Jonge
Case

De verwachting die consumenten hebben van financiële dienstverlening is aan het veranderen. Als ze een aankoop doen, dan verwachten ze een one-stop-shop waarbij hun totale behoefte wordt ingevuld. Dit betekent dat men steeds vaker verwacht dat de financiële dienstverlening is inbegrepen bij een productaankoop. Bijvoorbeeld een verzekering. Dat heet embedded verzekering, waar de laatste tijd ook steeds meer over te doen is. 

Het bestaat al heel lang, maar wat is embedded insurance eigenlijk? De definitie van embedded insurance is aan discussie onderhevig. De één vindt ‘het tegelijkertijd met een product aanbieden van een optionele verzekering’ al embedded insurance. De ander zegt: ‘nee, die verzekering moet gewoon al in de productaankoop zitten; dát is echt embedded insurance’. Dus je koopt bijvoorbeeld online een nieuwe laptop. Die is dan op het moment van aankoop meteen verzekerd. Zonder extra handelingen; embedded.

Kansen voor consument, adviseur en verzekeraar
Embedded insurance is niet alleen interessant voor consumenten. Verzekeraars kunnen ook profiteren. Want ze kunnen betere, op maat gemaakte diensten leveren en krijgen tegelijkertijd een ongeëvenaard inzicht in de kosten en risico's die bij hun diensten horen door alle data die zo’n ingebakken verzekering oplevert. Embedded betekent namelijk ook een verplichte verzekering die anders optioneel is. Een beter inzicht in claims, welke producten in meer of minder claims resulteren. Bovendien kunnen verzekeraars via de initiële productaankopen consumenten bereiken, die anders buiten beeld blijven. Op dit moment zijn het vooral insurtech-startups die de drijvende kracht vormen achter embedded insurance. Traditionele partijen houden, zoals altijd, meer vast aan hun bestaande dienstverlening en verdienmodellen. Maar als gezegd, de veranderende klantverwachting is onomkeerbaar, dus zij moeten deze boot niet missen.

Uitdaging
Embedded insurance heeft natuurlijk ook consequenties. Want vaak lopen er al allerlei verzekeringen. Zo zijn aankopen met een creditkaart, een veel gebruikt betaalmiddel bij online aankopen, in veel gevallen verzekerd. Daarnaast hebben consumenten ook al allerlei verzekeringen lopen, die elkaar ook nog eens overlappen. Overzicht bieden op de lopende verzekeringen wordt dus extra belangrijk.

Uitgelezen kans
Om van deze trend te kunnen profiteren, moeten verzekeraars hun verzekeringen verkopen via de bedrijven die deze abonnementen aanbieden. Voor de meeste verzekeraars vormt de verkoop van embedded insurance een uitdaging, omdat ze niet alleen de manier waarop ze de prijzen van hun verzekeringen vaststellen moeten aanpassen, maar ook de processen die ze bij normale verzekeringen toepassen zullen moeten wijzigen. Dit is alleen mogelijk door uitstekende digitalisering waarbij verzekeraars hun producten gemakkelijk en efficiënt kunnen ontsluiten naar de adviseurs en bemiddelaars.

We hebben deze mogelijkheid doordat de Insurance Gateway binnen TJIP Smart Platform een open architectuur heeft waardoor er snel connecties op te zetten zijn met externe online business partners. De introductie van een nieuw product kunnen we snel realiseren omdat we ook een administratie bieden. Hierdoor zijn verzekeraars niet volledig afhankelijk van de eigen interne IT-roadmaps. We gaan graag het gesprek aan over hoe wij het aansluiten op online platformen efficiënter voor je kunnen maken en de time to market voor nieuwe producten kunnen helpen verlagen. Zeer belangrijk met nieuwe ontwikkelingen als embedded insurance op komst!

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief