<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Gevestigde verzekeraars moeten bedachtzaam zijn op concurrentie big tech

10 juni 2020
Maarten de Jonge
Case

Delft, 11 juni 2020  Regelmatig wordt geschreven over de grote tech bedrijven en hun mogelijke plannen om verzekeringen te gaan aanbieden. Een grote groep Nederlanders (60%) staat nog wantrouwend tegenover het afsluiten van een verzekering bij grote tech bedrijven, zoals Google, Facebook en Amazon. Echter achteroverleunen is geen optie voor verzekeraars, want de jongere generatie ziet duidelijke voordelen in de online dienstverlening door deze bedrijven.

Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door PanelWizard Direct in opdracht van TJIP, The Platform Engineers. Het bedrijf ondersteunt bedrijven binnen de financiële dienstverlening bij digitalisering van hun klantreizen en als kennispartner voor relaties doet het bedrijf regelmatig onderzoek onder consumenten. 

 TJIP wilde weten in hoeverre Nederlanders open staan voor nieuwe spelers op de markt van verzekeringen. In andere landen is al te zien dat grote tech bedrijven deze markt betreden. Zo stapte Amazon een jaar geleden in de Indiase verzekeraar Acko en inmiddels verkopen ze ook via hun lokale website in India verzekeringen voor auto’s en motoren. Het is dus niet ondenkbaar dat dit soort tech giganten ook in de Nederlandse markt een rol gaaspelen.  

 Respondenten geven aan dat ze de volgende aspecten als (zeer) belangrijk beoordelen bij een verzekeraar: duidelijkheid over wat wel en niet gedekt wordt (86%), vertrouwelijkheid in de omgang met gegevens en privacy (72%) en/of snelle afhandeling van schades, claims en vergoedingen (71%)Men is en wat dit betreft behoorlijk best tevreden op basis van eigen ervaringen bij verzekeraars blijkt uit het onderzoek en over het algemeen heeft slechts 16% van de respondenten een enigszins tot zeer negatief beeld van verzekeraars in Nederland.  
 

Vertrouwen 

Gevraagd naar het vertrouwen in grote tech bedrijven, zoals Google, Facebook en Amazon, die ook verzekeringen gaan bieden is men minder positief. Vanwege de hoeveelheid persoonlijke data die grote tech bedrijven van hun gebruikers bezitten, zegt een meerderheid van de Nederlanders (60%) juist wantrouwend te staan tegenover grote tech bedrijven die verzekeringen aan gaan bieden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 61% van de respondenten zegt (waarschijnlijk) geen grote tech bedrijven mee te nemen in hun afweging om een nieuwe verzekering af te sluiten 

 

Jongvolwassenen zien meer in verzekeringen van tech giganten 

Hoewel de klantervaringen van de respondenten bij de eigen verzekeraar vrij positief worden beoordeeld, zijn er wel punten waarop verzekeraars moeten letten, zoals de prijsstelling, bereikbaarheid en aansluiten op klantbehoefte 
Over het algemeen zien respondenten als mogelijk voordeel bij grote tech bedrijven dat ze daar mogelijk goedkoop hun verzekering kunnen afsluiten. In vergelijking met traditionele verzekeraars zien respondenten als één van de drie grootst mogelijke voordelen van bigtech bedrijven dat zij goedkoop verzekeringen kunnen aanbieden (36%).   

Jongvolwassenen (jonger dan 30 jaar) denken vaker dat grote tech bedrijven sneller en beter bereikbaar zijn doordat zij hun service veelal digitaal aanbieden (42%). Dit percentage neemt af naarmate men ouder is 16% bij 60-plussers.  
Daarnaast denkt bijna de helft van de jongvolwassenen (<30 jaar) dat grote tech bedrijven, door alle data die ze tot hun beschikking hebben, verzekeringen aan kunnen bieden die goed aansluiten bij hun wensen en benodigdheden (46%). 

Dingeman Leijdens, CEO van TJIP, reflecteert op de cijfers uit het onderzoek en de ontwikkelingen in de verzekeringsmarktGezien de ontwikkelingen op de wereldwijde verzekeringsmarkt is het voor verzekeraars niet gek om voorbereid te zijn op een toekomst met meer concurrentie uit de hoek van de tech gigantenIn ieder geval veranderen de verwachtingen van consumenten over dienstverlening van verzekeraars door de komst van de tech giganten op deze markt. Om aan deze hogere verwachtingen te voldoen zullen verzekeraars hun klantreizen verder moeten innoveren en digitaliseren om beter in contact te staan met hun klanten.”  

Het onderzoek, uitgevoerd onder 1105 Nederlanders van 18 jaar en ouder die (mede-) verantwoordelijk zijn voor beslissingen rondom verzekeringen, is onderdeel van het TJIP Innovation Lab, de plek waar TJIP experimenteert met nieuwe technologie. Meer informatie over TJIP Innovation Lab vind je hier 

Finance tech trends 2020 - TJIPBekijk dit e-book

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief