<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">
blogs-nieuws-tjip

Actief beheer: de kansen voor geldverstrekkers en intermediairs

24 juni 2024
Frank Rommers
Case

De hypotheekmarkt kent veel dynamiek door veranderende klantsituaties en marktomstandigheden. Steeds vaker wordt er meer nagedacht over zaken als betaalbaarheid en restschuld. Levensgebeurtenissen zoals scheiding of verandering in werkstatus kunnen grote invloed hebben op de financiële stabiliteit van hypotheekbezitters. Bovendien kunnen de groeiende kans op funderings- en overstromingsschade, evenals het niet toepassen van verduurzaming, leiden tot een negatieve woningwaardering. Dit kan resulteren in een hogere hypotheekrente of de noodzaak om extra af te lossen. Hierdoor is het belangrijk dat de eerder afgesloten hypotheek passend blijft bij de huidige en toekomstige situatie van de consument. Denk bijvoorbeeld aan een hypotheek met een aflossingsvrij gedeelte. Dit benadrukt de noodzaak en kansen voor actief beheer door geldverstrekkers en intermediairs. 

Frank Rommers, Product Owner bij TJIP, praat je bij over het belangrijkste nieuws en deelt zijn visie over actief beheer. 

Signalen uit de maatschappij duiden op urgentie om werk te maken van actief beheer  

Dit jaar publiceerde de AFM een onderzoek waaruit blijkt dat hypotheekbezitters vaak niet op de hoogte zijn van de kansen en risico’s van hun hypotheek. Ook Bureau DFO publiceerde belangrijk nieuws over hypotheekveranderingen die grote gevolgen kunnen hebben voor hypotheekbezitters. 

Zo zijn er belangrijke veranderingen op komst bij aflossingsvrije hypotheken (publicatie Bureau DFO) 

  • Meer dan de helft van de hypotheekschuld in Nederland bestaat uit aflossingsvrije leningen. 
  • Traditioneel was het verlengen van aflossingsvrije hypotheken bij het bereiken van de looptijd een routinezaak, maar vanaf 1 januari 2025 zullen veel geldverstrekkers een nieuwe wettelijke acceptatietoets eisen bij het aanvragen van een nieuwe aflossingsvrije periode. Dit kan vooral problematisch zijn voor oudere consumenten die nog niet tussentijds hebben afgelost, vooral als de nieuwe rente hoger is dan voorheen.
     

Brede verantwoordelijkheid in de keten voor hypotheekverstrekking 

Actief beheer en zorgplicht behoren tot de kerntaken van zowel geldverstrekkers als intermediairs. Het is cruciaal dat beide partijen beschikken over accurate en actuele klant- en marktgegevens om hun dienstverlening hierop af te stemmen. Een betere uitwisseling van informatie tussen de partijen binnen deze keten is daarom essentieel. We kunnen dit als TJIP niet alleen, maar onze modulaire oplossing stelt de keten wel in staat om te beschikken over de juiste inzichten om actief beheer te optimaliseren

Belangrijke inzichten uit onderzoek van de AFM 

Uit onderzoek van de AFM blijkt dat veel hypotheekbezitters onvoldoende op de hoogte zijn van de kansen en risico's die hun financiële situatie beïnvloeden:

  • Schattingen geven aan dat 1 miljoen woningen voor 2050 te maken kunnen krijgen met funderingsschade. Tweederde van de hypotheekbezitters schat de kans op funderingsproblemen als te laag in om zich zorgen over te maken, terwijl dit grote (financiële) gevolgen kan hebben. 
  • Hypotheekbezitters die verduurzaming hebben overwogen, hebben vaak afgezien van verdere stappen door hoge materiaalkosten en een gebrek aan financiële middelen. De meerderheid van de hypotheekbezitters is niet bekend met de beschikbare subsidie- en financieringsmogelijkheden voor verduurzaming. 

 

Kansen van actief beheer en zorgplicht voor geldverstrekkers en intermediairs 

De huidige situatie van de hypotheekmarkt biedt aanzienlijke kansen voor geldverstrekkers en intermediairs om hun klanten actiever te informeren en te adviseren en daarmee de banden met hun klanten aan te halen. Met actief beheer worden klanten continu ondersteund bij belangrijke beslissingen en veranderingen in hun leven, wat niet alleen de klanttevredenheid verhoogt maar ook nieuwe zakelijke mogelijkheden creëert en kan leiden tot een gezonde opbouw van de totale portefeuille. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van een jaarlijkse financiële APK, waarmee klanten inzicht krijgen in de status van hun hypotheek en andere financiële producten. Bovendien biedt de vraag naar verduurzaming en de oplossing via een hypotheek steeds vaker goede mogelijkheden om als adviseur je toegevoegde waarde te laten zien.   

 

De rol van TJIP in het faciliteren van actief beheer en zorgplicht 

Data zijn de sleutel voor optimale dienstverlening, daarom biedt TJIP met het Wonen & Lenen-platform modulaire oplossingen aan voor hypotheekverstrekkers en hun adviseurs bij het oriënteren, adviseren, aanvragen en proactief beheren van klanten. Hieronder lees je er meer over: 

Smart signals: 

Smart Signals biedt zicht op toekomstige klantbehoeften, zodat financieel dienstverleners hier proactief op kunnen inspelen, wat leidt tot een hoger rendement op een klantportefeuille. TJIP introduceert voortdurend nieuwe signalen waarmee een nieuwe journey gestart kan worden. Bijvoorbeeld de kans tot verhoging van een hypotheek op basis van verduurzamingspotentie of een hogere woningwaarde. Maar denk ook aan het tijdig inschatten of een aflossingsvrije hypotheek op termijn nog kan blijven bestaan. 

 

Financiële planning: 

Met een koppeling op onze services ontstaat diepgaand inzicht in de financiële situatie van een huishouden, zowel nu als in de toekomst. Hierbij wordt rekening gehouden met verwachtingen, wensen en mogelijkheden in verschillende levensfasen en mogelijke toekomstige macro-economische ontwikkelingen. Met behulp van deze services geeft TJIP mensen grip op de keuzes die hierbij komen kijken. 

 

Brede verantwoordelijkheid in de keten voor hypotheekverstrekking 

Actief beheer en zorgplicht behoren tot de kerntaken van zowel geldverstrekkers als intermediairs. Het is cruciaal dat beide partijen beschikken over accurate en actuele klant- en marktgegevens om hun dienstverlening hierop af te stemmen. Een betere uitwisseling van informatie tussen de partijen binnen deze keten is daarom essentieel. We kunnen dit als TJIP niet alleen, maar onze modulaire oplossing stelt de keten wel in staat om te beschikken over de juiste inzichten om actief beheer te optimaliseren. 

 

Aan de slag met de oplossingen van TJIP 

Voor de sectoren Verzekeren, Wonen & Lenen en Pensioenen biedt TJIP een innovatief modulair platform. De modules van de platformen bestaan uit algoritmes en data zodat eindgebruikers met relevante en betrouwbare informatie begeleid worden bij het kiezen, afsluiten en aanpassen van financiële producten. Lees meer over de modulaire oplossingen. 

 

 

 De huidige situatie van de hypotheekmarkt biedt aanzienlijke kansen voor geldverstrekkers en intermediairs om hun klanten actiever te informeren en te adviseren en daarmee de banden met hun klanten aan te halen.  
Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief