<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Financiële planning

2.1 - stap 1@4x mobile 2.1 - 1@4x-1
2.1 - stap 2@4x mobile 2.1 - 2@4x-1
2.1 - stap 3@4x mobile 2.1 - 3@4x-1
1
2
3
Financieel dienstverleners kennen hun klant niet goed genoeg en kunnen in hun advies niet echt inspelen op de persoonlijke situatie of wensen van de klant.
Inzicht op basis van data verrijkt met voorspellende berekeningen zorgt voor verbreding van de blik op de financiële toekomst. Er ontstaat inzicht dat anders niet zou ontstaan.
Een beter en meer persoonlijk advies aan nieuwe en bestaande klanten. Meer rendement uit een klantportefeuille.

Wat is het?

Financiële planning is niet iets wat klanten zomaar bij iedereen op tafel leggen. Daarvoor is vertrouwen nodig. Hoewel consumenten online steeds vaker allerlei tools en apps tegenkomen, lossen de meesten slechts een deel van de puzzel op. Dienstverleners die hun klanten echt goed willen helpen hebben een solide toolkit nodig. Hiermee laten zij klanten direct het kwaliteitsverschil ervaren.

TJIP biedt ondersteuning bij financiële planning. Met een koppeling op onze services ontstaat diepgaand inzicht in de financiële situatie van een huishouden, zowel nu als in de toekomst. Hierbij wordt rekening gehouden met verwachtingen, wensen en mogelijkheden in verschillende levensfasen en mogelijke toekomstige macro-economische ontwikkelingen. Met behulp van deze services geeft TJIP mensen grip op de keuzes die hierbij komen kijken.

 

Voordelen

  • Een beter en completer advies aan klanten.
  • Flexibel inzetbare services, van basisoplossingen tot geavanceerde uitbreidingen, zodat je precies krijgt wat jouw klanten nodig hebben.
  • Perfecte aansluiting bij de meest recente wet- en regelgeving.
  • Inventarisatie, analyse en output volgens Wft-richtlijnen.
  • Onafhankelijk geborgde rekenservices waardoor een gegarandeerde correcte doorberekening van fiscale en sociale wetgeving.

 

  Deze module is onderdeel van TJIP Smart Platform. Een uniek modulair platform voor financieel dienstverleners wat eindgebruikers helpt bij het kiezen, afsluiten en aanpassen van financiële producten.