<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Financiële planning

2.1 - stap 1@4x mobile 2.1 - 1@4x-1
2.1 - stap 2@4x mobile 2.1 - 2@4x-1
2.1 - stap 3@4x mobile 2.1 - 3@4x-1
1
2
3
Financieel dienstverleners kennen hun klant niet goed genoeg en kunnen in hun advies niet echt inspelen op de persoonlijke situatie of wensen van de klant.
Inzicht op basis van data verrijkt met voorspellende berekeningen zorgt voor verbreding van de blik op de financiële toekomst. Er ontstaat inzicht dat anders niet zou ontstaan.
Een beter passend advies aan nieuwe en bestaande klanten. Meer rendement uit een klantportefeuille.

Wat is het?

Financiële planning is niet iets wat klanten zomaar bij iedereen op tafel leggen. Daarvoor is vertrouwen nodig. Toch komen consumenten online steeds vaker allerlei tools en apps tegen. Maar vaak kunnen die maar een (klein) deel van de puzzel oplossen. Dienstverleners die hun klanten echt goed willen helpen hebben een solide toolkit nodig, zodat klanten meteen het kwaliteitsverschil merken.

TJIP biedt ondersteuning bij financiële planning. Met een koppeling op onze services ontstaat inzicht in de financiële situatie van een huishouden nu en in de toekomst. Hierbij wordt rekening gehouden met verwachtingen, wensen en mogelijkheden in verschillende levensfasen en mogelijke toekomstige macro-economische ontwikkelingen. Met behulp van deze services geeft TJIP mensen grip op de keuzes die hierbij komen kijken.

 

Voordelen

  • Een beter en completer advies aan klanten.
  • Flexibel inzetbare services, zowel op 'basisniveau' als met allerlei uitbreidingen.
  • Inventarisatie, analyse en output volgens Wft-richtlijnen.
  • Gegarandeerd correcte doorberekening van fiscale en sociale wetgeving dankzij onafhankelijk geborgde rekenservices.

 

  Deze module is onderdeel van TJIP Smart Platform. Een uniek modulair platform voor financieel dienstverleners wat eindgebruikers helpt bij het kiezen, afsluiten en aanpassen van financiële producten.