<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Efficientie verhogen door digitalisering

10 september 2018
Bram Nawijn
Case

Een volledig gedigitaliseerde onderneming heeft technologie tot in elk bedrijfsonderdeel doorgevoerd. Met als belangrijkste schakel, de werknemer! Hoe kunt u de mentaliteit van uw werknemers verbeteren? Lees in deze blog vier tips, zodat uw werknemers kunnen excelleren. Dit omvat voor het bedrijf:

  • Assets: infrastructuur, aangesloten machines, gegevens en gegevensplatformen;
  • Bedrijfsvoering: processen, betalingen en bedrijfsmodellen, en interacties tussen klanten en toeleveringsketens;
  • Personeelsbestand: gebruik door medewerkers van digitale hulpmiddelen, digitaal geschoolde werknemers en nieuwe digitale taken en functies.

Het hebben van een volledig gedigitaliseerde onderneming is voor de meeste bedrijven niet nodig om succesvol te zijn. Voor de meeste bedrijven voldoet een kortere lijst met digitale mogelijkheden die de weg naar innovatie en een grotere competitiviteit te plaveien. Welk digitale bedrijfsvoeringsmodel en welke technologie u kiest, het samenvoegen ervan vereist mentaliteitsveranderingen die moeten worden opgenomen in uw bedrijfscultuur.


Lees hier meer over bedrijfvoeringsmodellen 

 

4 voorbeelden van mentaliteitsveranderingen:

Inzicht in verstoringen

Kijk verder dan uw eigen bedrijfstak om te zien hoe andere bedrijven bruggen bouwen tussen de fysieke en digitale wereld. Fintech is een goed voorbeeld van hoe een sector die altijd als traag werd beschouwd ten aanzien van veranderingen en aanpassingen erin geslaagd is om op de voorgrond te treden van de door technologie aangedreven vooruitgang.

Experimenteer en start sneller

Technologieën zoals het Internet of Things (IoT), Blockchain of Artificial Intelligence ontwikkelen zich op veel fronten in een meedogenloos tempo en transformeren de opeenstapeling van zakelijke technologieën en het zakelijke landschap. Er is niet genoeg tijd om de voor- en nadelen van een nieuwe technologie te analyseren en jaren te besteden aan de implementatie ervan. Voordat u het weet heeft een nieuwe technologie voor uw doeleinden de bestaande alweer als verouderd gekwalificeerd. Zoek of financier een onderneming die uw onderneming het meest zou kunnen verstoren.

Creëer digitale teams

Uw werknemer is de belangrijke troef bij het digitaliseren van uw bedrijf. De behoeften, sterke kanten, vaardigheden en angsten van werknemers kunnen bepalend zijn voor het succes of het falen van een technologie op de werkplek. Zorg ervoor dat uw werknemers worden ondersteund door een cultuur van innovatie en voortdurende verbetering, zodat zij ook daadwerkelijk gebruik kunnen maken van deze nieuwe technologieën. Lees hier hoe digitale teams gecreëerd kunnen worden.

Gegevens begrijpen en maximaal gebruiken

Big Data is onvermijdelijk. Het heeft bijna elk aspect van het bedrijfsleven beïnvloed en de impact ervan zal in de nabije toekomst alleen maar groter worden. In de financiële sector bijvoorbeeld maken voorspellende analyses en andere geavanceerde statistische methoden het eenvoudiger om risico’s te onderkennen, wordt de tijd die nodig is om te interveniëren teruggebracht, en kunnen accuratere beslissingen worden genomen inzake het managen van risico's. Stel een analytisch team samen dat de juiste gegevens over uw bedrijf kan gebruiken en interpreteren om zodoende de efficiëntie te vergroten.

Fintech Trends & Predicitions TJIP kleinLees ook: Fintech trends & predictions [e-book]

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief