<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Hernieuwde certificering MVO-Register en update marktwaarde-indicatie koopwoningen

03 augustus 2021
Maarten de Jonge
Case

In deze nieuwsbrief lees je het laatste nieuws over TJIP. Onderwerpen: hernieuwde certificering MVO-Register en update marktwaarde indicatie koopwoningen binnen TJIP Smart Platform Woondata API. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van de bedrijfsvoering binnen TJIP. Dit uit zich in een duurzame en langdurige relatie met onze klanten, leveranciers, partners en goed werkgeverschap. De MVO-prestaties van TJIP maken wij zichtbaar voor klanten en andere relaties door deelname aan het MVO-Register. 

Hernieuwde certificering door MVO-Register 

Het MVO-Register geeft een transparant beeld van het MVO-programma van TJIP. FIRA is de controlerende instantie van het MVO-Register. TJIP ziet maatschappelijk verantwoord ondernemen als een continu proces, dat voortdurend moet worden aangepast aan de veranderende omstandigheden binnen haar bedrijfsvoering en binnen haar omgeving. TJIP evalueert haar beleid en de effectiviteit daarvan op jaarlijkse basis en stuurt indien nodig bij. Sinds kort is er een geactualiseerd en door FIRA gecontroleerd rapport beschikbaar. 
 

Invulling MVO  

Een aantal maatregelen die TJIP heeft genomen:  

  • Hoge mate vaninformatiebeveiliging.TJIP is ISO en SOC2-type 2 gecertificeerd waardoor TJIP aan de hoge eisen voldoet voor privacy en data-protectie. 
  • ActiefbeleidwatleidttotreductievanonzeCO2-footprint door hetverhogenvan hetgebruikvan groene' elektriciteit en het verlagenvanenergieverbruik.  Het kantoorpand in Delft heeft energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen en een duurzame warmte-installatie. 
  • Hetniettolerereninonzebedrijfsvoeringenin die van onze toeleveranciersvandiscriminatie,agressie,intimidatie,kinderarbeid, 
    dwangarbeidenslavernij. 

Aanvullend ondersteunt TJIP regelmatig initiatieven die toegevoegde waarde bieden aan maatschappelijke ontwikkeling. 

Wilt u meer informatie over de MVO-rapportage van TJIP? Neem dan contact op met uw contactpersoon. 

Update marktwaarde-indicatie koopwoningen 


TJIP berekent in samenwerking met Jumba.nl ieder kwartaal een marktwaarde-indicatie van alle individuele koopwoningen in Nederland. De nieuwe indicaties per woning, per eind tweede kwartaal van 2021 zijn recent toegevoegd. Deze waardes zijn onderdeel van de TJIP Smart Platform Woondata API. Gemiddeld werden bestaande koopwoningen in juni 2021 circa 15% duurder zijn dan een jaar eerder. De API geeft toegang tot woondata van objecten en omgeving en biedt betrouwbare en data-gedreven inzichten in de woningmarkt voor gebruik in klantreizen, dashboards en analyses.  
 

Meer over onze Woondata 

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief