<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Finance 2022

Sector onder druk

De financiële sector staat onder druk. Er wordt van haar verwacht dat zij continu op zoek is naar kosteneffectieve manieren om prestaties te verbeteren en nieuwe, innovatieve producten en diensten te leveren.

Get ready for 2022

Er zijn kansen genoeg! In dit e-book geven we kort en bondig een overzicht van dé 10 tech trends die het verschil gaan maken in de financiële sector. We geven een introductie en beschrijven de kansen.

Stakeholderonderzoek

We hebben onderzoek gedaan onder een groot aantal stakeholders uit de financiele sector. Op basis van dit onderzoek zijn trends en het belang hiervan vastgesteld.

In één keer op de hoogte van:

  1. Big Data
  2. Robotisering
  3. Internet of Things
  4. Blockchain
  5. Machine Learning
  6. Predictive analysis
  7. Funding krijgen & lenen
  8. Security
  9. Augmented Reality
  10. Mobile

 

Vraag hem nu aan